Menu

Børne- og familieudvalget siger nej til Børnehus

Børne- og Familieudvalget sagde tirsdag eftermiddag den 9. september nej til et børnehus på Fur

Børne- og Familieudvalget sagde tirsdag eftermiddag den 9. september  nej til et børnehus på Fur.

Begrundelsen for afvisningen er, at det ifølge udvalget vil koste 650.000 kr. i ekstraomkostninger til personale, plus et engangsbeløb på 300.000 kr. til ombygningen af lokale samt at der er for få børn på Fur.  Nok er politikerne i udvalget ifølge Skive Folkeblad enige om, at der fortsat skal være pasningsmuligheder på Fur, men penge er der ingen af. Men fra dette, så lover udvalgets formand at politikerne vil hjælpe alt det de kan med at løse problemet.

{xtypo_rounded2} Bolden er derpå tilbage hos Fursund Skole, der skal have sine budgetter til at hænge sammen {/xtypo_rounded2}

Klik her for at se teksten

- side 5

10.09.2009
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 


Vi har tillads os at kopiere teksten fra referatet ind her:

 

 

SKIVE KOMMUNE

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN 9. SEPTEMBER 2009

 

2. ETABLERING AF BØRNEHUS PÅ FUR ÅBENT

Sagsnr. 779-2009-163503 Dok.nr. 779-2009-1123894

Sagsbeh. Henriette Helge

BESLUTNING

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 9. SEPTEMBER 2009

Fraværende: ingen

Børne- og Familieforvaltningen blev bemyndiget til at optage forhandlinger med Fursund

Skole med udgangspunkt i det alternative forslag.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

INDSTILLING

{xtypo_warning}Børne- og Familieforvaltningen indstiller,

· at Børne- og Familieudvalget fastholder nuværende ordninger på Fur hvad angår tildeling til dagpleje og USFO.

Alternativt indstilles,

· at Børne- og Familieudvalget opretter en SFO ved Fursund skoles Furafdeling med

nuværende tildeling, og

· at der samtidig oprettes én institution for børnehavebørn og de 0 til 3-årige med

tildeling svarende til nuværende tildeling til dagplejepladser, samt at der etableres

en samdrift med Fursund skoles Furafdeling {/xtypo_warning}

 

 

SAGSFREMSTILLING

Ved brev af den 22. juni 2009 opfordrede skolebestyrelsen ved Fursund Skole Byrådet til

· at etablere et Børnehus på Fur for de 0 til 10-årige

· at spænde et økonomisk sikkerhedsnet under Børnehaven, indtil Børnehuset er

etableret

Skolebestyrelsen begrunder henvendelsen med, at det er livsnødvendigt at have et pasningstilbud

på øen for at kunne tiltrække børnefamilier, og at det ved at tænke dagpleje/

vuggestue, børnehave og SFO sammen vil være muligt at håndtere det på nuværende

tidspunkt vigende børnetal og skabe en fremtidssikret løsning.

Skolebestyrelsen har i sommerferien foretaget en uformel høring på øen blandt mulige

brugeres forældre af et børnehus på Fur.

Forvaltningen har gennemgået høringssvarene og finder, at der for målgruppen de 0 til

10-årige er omkring 41 potentielle brugere af Børnehuset.

I arbejdsmaterialet udarbejdet af arbejdsgruppen, kalkuleres der med følgende stillinger,

for at opretholde et forsvarligt fagligt niveau:

To pædagoger a 37 timer – skønnet lønudgift 640.000 kr.

To pædagoger a 22 timer – skønnet lønudgift 385.000 kr.

En pæd. medhjælper 27 timer – skønnet lønudgift 240.000 kr.

En pædagogmedhjælper 20 timer – skønnet lønudgift 180.000 kr.

En leder – skønnet lønudgift 415.000 kr.

 

Samlede lønudgifter – skønnet: 1.860.000 kr.

I de nuværende ordninger blev der pr. 1. januar 2009 skønnet en lønudgift på 1.517.710

kr. På grund af det faldende børnetal er denne udgift hen over året søgt reduceret, – og

en årlig skønnet lønudgift i dag vil være 1.200.000 kr.

Fakta om børnetal

Pr. 1. september 2009 er der i

- dagplejen fem børn

- børnehavedelen af USFO syv børn

- SFO-delen 21 børn

Børne- og Familieforvaltningen vurderer, at det lave børnetal i de kommende år vil medføre

et fagligt og socialt dårligere tilbud end i dag, hvorfor Forvaltningen ikke kan anbefale

en ekstrabevilling til børneinstitutionerne på Fur.

JURA (herunder lovgrundlag)

Forvaltningen har henvendt sig til Undervisningsministeriet, som oplyser, at en USFO udelukkende

er for børn fra tre år. Der ikke er mulighed for at oprette et børnehus for 0 til

10-årige. Såfremt børn i vuggestuealderen skal være i samme institution som børnehavebørn,

skal der oprettes et dagtilbud for disse børnegrupper. Siden vil der kunne etableres

en samdrift med Fursund Skoles Furafdeling.

ØKONOMI

Oprettelse af et børnehus på Fur, med den i henvendelsen fra skolebestyrelsen ved Fursund

Skole beskrevne normering, vil med de nuværende børnetal fordre en ekstrabevilling

til driften på ca. 660.000 kroner pr. år, for at kunne oprette fem vuggestuepladser i

stedet for at have fem dagplejepladser.

I oplægget foreslås, at nuværende fysiklokale på 50 m2 ombygges til vuggestue. Teknisk

Forvaltning har beregnet en skønnet pris til ombygning på 6.000 kroner/ m2 , og etableringsudgiften

vil derfor beløbe sig til ca. 300.000 kroner.

BILAG

779-2009-1127141 Elevtal pr. distrikt 1994-2009

779-2009-1117408 Forslag om etablering af Børnehus på Fur

779-2009-1117412 Høringsbrev om etablering af et Børnehus på Fur

779-2009-1115051 Høringssvar fra borgerne på Fur

779-2009-1126114 Prognose for elevtal på Fur 10994-2009

779-2009-1112163 Sammenskrivning af høringen vedr. oprettelse af Børnehus på Fur

779-2009-1117410 Skolebestyrelsens overvejelser i forhold til oprettelse af Børnehus

 


 

 

 

 

Senest ændretLørdag, 12 september 2009 20:48
Til toppen