Menu

Referat af bestyrelsesmøde i FurNyt

  • Skrevet af 

Referat vedr. 8. april 2013

Efter aftale med Knud Erik Lykke indkaldes hermed til bestyrelsesmøde og generalforsamling i Foreningen FurNyt.

Det sker den 8. april på Fur Skole.


Fra kl. 17.00-17.30 afholdes et kort bestyrelsesmøde med følgende dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. september 2012. Godkendt
3. Godkendelse af årsberetning 2012. Godkendt
4. Godkendelse af det reviderede årsregnskab 2012. Godkendt
5. Forslag til budget 2013.
6. Fastsættelse af kontingent for 2013. Kontingentet størrelse fastholdes.
7. Bordet rundt. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer og styregruppe. Alle skal kunne læge ind i kalenderen. Den skal evt deles op i erhverv og forening.
8. Næste møde. 30 april 17.00
9. Eventuelt. Ingenting


Umiddelbart efter bestyrelsesmødet afholdes fra kl. 17.30 foreningens ordinære generalforsamling med følgende dagsorden:

Valg af dirigent. Knud Erik
Godkendelse af indkaldelse og dagsorden. Tidspunktet godkendt og gerne igen i april til næste år, da der ligge mange generalforsamlinger i marts.
Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning. Godkendt.
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. Godkendt.
Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen forslår et uændret kontingent
Valg til bestyrelsen. Lone Johannesen fortsætter for menighedsrådet. Bettina fra sogneforeningen.
Valg af revisor. Arne lykke Sørensen genvalgt.
Indkomne forslag. Ingen.
Eventuelt. Der er mange på Furnyt. Sikkert også på grund af Anne Mad. Sommerkoncerten i kirken er med Ann Mette Elten. Fur er kommet på visitnordjylland. . Der bør være en fællesplakat for hvad der sker på Fur.


Indkaldelsen til generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne varsles på FurNyt senest 8 dage før generalforsamlingen. Indkaldelsen er d.d. tilsendt FurNyt til offentliggørelse.

NB.
På valg er Betina, der er udpeget af Fur Sogneforening og Lone, der repræsenterer Furs institutioner.

Vedhæftet finder du:
Det reviderede årsregnskab 2012.
Forslag til budget for 2013.

Med venlig hilsen John Brinch Bertelsen
På vegne af FurNyts styregruppe
 

Se Furs hjemmeside: http://www.furnyt.dk

Afsenderinformation:
John Brinch Bertelsen
Kønsborgvej 1, 7884 Fur.
Tlf. 97593576 eller 97593411 (arbejde).
  

Senest ændretLørdag, 06 juni 2015 12:16
Til toppen