Menu

Generalforsamling i Foreningen FurNyt

  • Skrevet af 

Den 8. april afholdtes generalforsamling i Foreningen FurNyt.

Årsberetningen 2012 og Årsregnskabet 2012 er nu lagt på FurNyt og kan læses her

Årsberetning 2012
Foreningen FurNyt

Den 26. marts 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Foreningen FurNyt.
Bestyrelsens beretning og årsregnskab blev godkendt.
Lene Sørensen trak sig fra bestyrelsen grundet arbejdspres.
Som ny repræsentant for øens forretningsdrivende valgtes Pia Knudsen fra Cafe Herrens Mark.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand Knud Erik Lykke: Telefon 97 59 33 68. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Næstformand Betina Bugge: Telefon 97 59 33 33. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Pia Knudsen: Telefon 25 21 35 47. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lone Johannesen: Telefon 97 59 35 41 E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Olly Ekstrand: Telefon 28 78 39 04. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Søren Bro: Telefon 97 59 33 44. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bestyrelsen udpegede Stefan Frøkjær Jensen og John Brinch Bertelsen til styregruppen, der står for hjemmesidens daglige drift og fungerer som bestyrelsens sekretær.
Jesper Schrøder fortsatte som webmaster, og Knud Peder Jensen som journalist.
Kirsten Scheel har stået for bogholderiet, og Arne Lykke Sørensen for revision.

Der blev i 2012 afholdt tre bestyrelsesmøder og seks redaktionsmøder.
Mødeaktiviteten skal sikre, at hjemmesiden følger med tiden, de tekniske muligheder og brugernes behov. En levende hjemmeside skal være i konstant forandring.

For at sikre, at FurNyt følger med tiden, lavede webmaster Jesper Schrøder i 2012 en tilpasning af hjemmesidens opsætning, så FurNyt nu passer til smartphones

En anden nyhed er, at FurNyts journalist, Knud Peder, i 2012 fik udstyr til at kunne lave videooptagelser. KP har brugt megen energi på opgaven. Med de levende billeder er der kommet mere liv på hjemmesiden.

I 2012 afsluttedes arbejdet med opgradering af FurNyt for Branding Fur. Menupunkter blev udbygget, der blev udarbejdet og udsendt nyhedsbreve, lavet tilflytterportrætter og FurNyt blev markedsført. Udgifterne til disse arbejdsopgaver blev dækket af et ekstraordinært tilskud fra projekt Branding Fur.

Kalenderen på FurNyt skal afspejle, at Fur er et meget dynamisk samfund med et usædvanligt højt aktivitetsniveau. Den 7. juni blev der på Fur Skole afholdt et kursus i brugen af FurNyts kalender. Stefan Frøkjær-Jensen underviste i kalenderfunktionen, og flere medlemmer deltog.
Flere gange i løbet af året blev der mindet om, hvor vigtigt det er, at alle arrangementer og møder lægges ind på FurNyts kalender. Opfordringen blev fulgt i et sådant omfang, at kalenderen nåede sin maksimumsstørrelse. Brugerne kunne mærke det ved at kalenderen blev langsommere. Til sidst gik den i sort. Webmaster Jesper løste problemet ved at kopiere indholdet over på en større enhed.

I 2012 blev FurNyt brugt mere end nogensinde. Antallet af unikke brugere steg med 23,0 %. Det totale brugertal steg med 22,5 %, og antallet af sideopslag steg med 13,4 %
I 2012 havde FurNyt 124.344 brugere, der lavede 340.513 opslag.
I 2011 brød FurNyt lige netop de to drømmegrænser med 100.000 brugere og 300.000 sideopslag. Med den nye rekordforbedring i 2012 må vi være yderst tilfredse med udviklingen.

FurNyts medlemskreds bestod i 2012 af 48 firmaer og institutioner samt 23 foreninger. Et firma og en forening er udgået grundet salg og nedlæggelse. Til gengæld er to nye firmaer blevet medlem.
FurNyt har dermed kunnet fastholde det samlede medlemstal på 71.

FurNyts årsregnskab udviser indtægter på 127.710,17 kr. og udgifter på 139.541,40 kr.
Året resulterede dermed i et underskud på 11.831,23 kr.
Underskuddet skyldes, at der planmæssigt er afholdt ekstraordinære lønudgifter.
Underskuddet fratrækkes formuen, der var på 102.133,60 kr. pr. 1. januar 2012.
Status balancerer med 112.338,80 kr. og heraf udgør egenkapitalen 90.302,37. kr.
Årets resultat er tilfredsstillende
Det godkendte, revisorpåtegnede årsregnskab kan ses i sin helhed på www. FurNyt.dk

Vi vil i det kommende år arbejde for at fortsætte FurNyts positive udvikling. I 2013 vil der blive afholdt endnu et kursus i brugen af FurNyts kalenderfunktion. Der vil blive samarbejdet med alle relevante samarbejdsparter. Sidst, men ikke mindst: der vil blive samarbejdet med den medlemskreds, der bærer FurNyt.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne rette en stor tak til firmaer, foreninger, institutioner og sponsorer for deres medvirken til opretholdelsen af hjemmesiden FurNyt. Uden jeres opbakning ville det ikke være muligt.

Der skal også lyde en stor tak til vore medarbejdere, Jesper Schrøder, Knud Peder Jensen, John Bertelsen og Stefan Frøkjær Jensen, også en stor tak til vores kasserer Kirsten Scheel og vores revisor Arne Lykke-Sørensen. Tak til alle for vel udført arbejde og et stort engagement.
Endelig vil jeg også rette en stor tak til mine bestyrelseskolleger for jeres aktive deltagelse, så vi alle i samarbejde når frem til et godt resultat til gavn for Fur og furboerne.

På vegne af bestyrelsen for Foreningen FurNyt
Formand Knud Erik Lykke

Årsberetningen blev godkendt på FurNyts ordinære generalforsamling den 8. april 2013.

Årsregnskabet kan hentes her som en pdf-file - klik her

 

Senest ændretLørdag, 06 juni 2015 12:17
Til toppen