Menu

Stormøde om fremtidens institutioner i Skive Kommune

  • Skrevet af 

Onsdag den 13. marts var der indkaldt til møde i Roslev Hallerne, hvor blandt andet skoleledere, skolebestyrelser, ledere inden for de sociale institutioner ca. 300 i alt var mødt op. Anledningen var, at Skive Kommune har udarbejdet en stor demografiundersøgelse og lavet et debatoplæg

Onsdag den 13. marts var der indkaldt til møde i Roslev Hallerne, hvor blandt andet skoleledere, skolebestyrelser, ledere inden for de sociale institutioner ca. 300 i alt var mødt op. Anledningen var, at Skive Kommune har udarbejdet en stor demografiundersøgelse og lavet et debatoplæg:
Demografi er græsk og betyder "befolkningsbeskrivelse" Demografi eller befolkningslære er videnskaben om et givet områdes befolkningsforhold, dets størrelse, sammensætning og udvikling, samt de forhold og egenskaber, der har indflydelse på det.

Det faldende børnetal i det det område, der i dag udgør Skive Kommune, hvor antallet af fødsler siden 1999 er faldet fra 686 til 460 eller ca. 33 %. Det betyder, at der i forhold til 1999 er godt 200 færre elever til skolerne at deles om. Samtidig viser undersøgelsen, at der bliver flere og flere ældre og færre og færre i den erhvervsaktive alder. Det er de udsigter, som kommunen nu vil forsøge sammen med de involverede parter at give et svar på:

Kommunen skriver om formålet:

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013, at der skulle igangsættes en proces, der skal forberede Kommunen på den udfordring, den ændrede demografi medfører.

Heri skal blandt andet indgå en vurdering af, hvordan det nuværende servicetilbud harmonerer med det faldende fødselstal og det stigende antal ældre.
Debatten skal inddrage dagtilbud, folkeskoler, handicapområdet og ældreområdet med den hensigt at sikre et højt kvalitetsniveau i de kommunale tilbud.

Der lægges op til en proces, hvor interessenter, foreninger, bestyrelser og lokalområder inddrages i drøftelserne.

Undervejs i processen vurderes det, hvornår og om sektoropdelte møder vil være hensigtsmæssige.

Processen skal munde i nogle bud på, hvordan den kommunale service skal afspejle den demografiske udfordring på egnen.

Byrådet ønsker, at drøftelserne skal ske med udgangspunkt i og fokus på opgaveløsning, service og kvalitet og med udgangspunkt i de kommende års økonomiske vilkår. Herunder, at der opsættes kriterier for, hvad der kendetegner gode bæredygtige og faglige servicetilbud i en decentral kommune – eksempelvis optimering af samarbejdsstrukturer, ledelsesstrukturer, økonomiske effektiviseringsgevinster samt en højere grad af bygningsmæssig ressourceudnyttelse.

Det er endvidere besluttet, at der informeres om faktuelle forhold (tal og prognoser) som baggrund for drøftelserne. Der indkaldes til møder med faggrupper og bestyrelser, og der holdes borgermøder.

Kommunens plan er at køre processen i gennem, så alle involverede parter skal indgive hørringssvar senest den 1. maj.

Resultatet vil uden tvivl ændre landskabet af institutioner i kommunen herunder antallet af skoler.

Kommunen har oprettet en site, hvor man kan klikke sig ind og se oplægget til debatten, tidsfrister, debatside m.m:

http://www.skive.dk/b%c3%b8rn+unge/demografi+2013
 

 

Senest ændretMandag, 18 marts 2013 08:26
Til toppen