Menu

Svar fra Museum Salling

  • Skrevet af 

Museumschef Jan Tapdrup har nu svaret på henvendelsen fra Fursund Turistforening angående flytningen af dele af den kulturhistoriske del af Fur Museum

Museumschef Jan Tapdrup har nu svaret på henvendelsen fra Fursund Turistforening angående flytningen af dele af den kulturhistoriske del af Fur Museum

Vi bringer her en kopi af indholdet:

 

Til
Fursund Turistinformation v. Knud-Erik Lykke


Den 22. februar 2013
Vedr. udstillingerne på Fur

Tak for dit brev.

Det glæder mig at få lejlighed til at forklare baggrunden for museets dispositioner. Vi har i MUSE®UM Salling i over et år været i gang med en visions- og brandingproces, hvor vi blandt andet har set på vores styrker og svagheder for at indtage den bedst mulige position i det oplevelsessamfund, vi befinder os i. Denne proces er nu afsluttet. 

Visionsprocessen har inkluderet en gennemgang af vores udstillingssteder. Vores analyser viser, at vi befinder os i en stærk konkurrencesituation. Indenfor 2 timers kørsel fra Skive befinder sig 5 naturhistoriske museer, 10 arkæologiske centre, 16 arkæologiske museer, 34 kunstmuseer og 135 kulturhistoriske museer. I denne situation er det nødvendigt at fokusere på det vi gør bedst. 

Museet på Fur skal naturligvis være med til at tiltrække turister og skabe arbejdspladser. Fossilerne, UNESCO verdensarvskandidaturen, kulturen og naturen har klart potentiale til at gøre øen til en international destination. Dette kræver, at vi skaber et fyrtårn gennem en ny museumsbygning, men det vil tage en rum tid, før vi kommer dertil. Inden da skal vi ikke stå stille. For at kunne klare os i oplevelsesindustriens konkurrenceprægede miljø, er det afgørende, at vi skaber forandring og hele tiden kigger på, hvordan vi kan gøre det bedre og hvordan vi kan blive bedre til at sælge oplevelsen af Fur. Det er det vi er i gang med at gøre. 
Dette er en proces, der vil tage flere år, men den inkluderer:

• at forbedre ankomstforholdene, butikken og besøgsoplevelsen i museumsbygningen
• styrke fokus på fossilerne i museumsbygningen
• at forbedre udstillingen i Det lille Land
• at forbedre udstillingen ved Gammel Havn
• at nedlægge den nuværende nedslidte arkæologiske udstilling i museumsbygningen
• at styrke formidlingen af Furs forhistoriske fund gennem en mobiltelefon-app, der muliggør, at man kan se og læse om, hvor de bedste arkæologiske genstande er fundet på Fur.
• at vise og formidle disse fund i museumsbygningen. Det er ideen, at landskabsoplevelsen derved forbindes til et besøg i museumsbygningen og omvendt
- at bruge en del af den plads der frigives til at fokusere på Branding Fur
 
I MUSE®UM Salling er vi også ved at gennemgå samlingerne inden for kunst, arkæologi, nyere tid og geologi. Vi registrerer og fotograferer de indsamlede genstande samtidigt med at samlingerne gøres tilgængelige for alle på internettet.
 
Desuden påbegynder vi en nødvendig forbedring af vores magasinforhold.

1.) Flytning af den primære del af den kulturhistoriske samling fra Fur

1.1 Det er en misforståelse, at vi er ved at flytte den primære del af den kulturhistoriske samling fra Fur. Den kulturhistoriske samling formidles nu og fremadrettet på Det lille Land og ved Gammel Havn. Sammenhængen mellem Furs kulturhistorie og Furs moler formidles nu og fremadrettet gennem busture og i montrer sammen med fossilerne. 

1.2 Museet er lige så interesseret i at styrke turistoplevelsen som Fur Turistforening. Det er netop det vi er i gang med. Den arkæologiske udstilling, som vi er ved at tage ned, er både nedslidt og er ikke tidssvarende formidlingsmæssigt. Det giver ikke en god besøgsoplevelse. Det vi gør nu er en nødvendig opdatering, formidlingsmæssig fokusering og styrkelse af oplevelsen. 

1.3 Vi mener lige som jer, at fokus skal være på Furs natur og kulturhistorie. Åsted-hvalen og Roslev-hjorten stammer, som navnene indikerer, ikke fra Fur. Der er en interessant museumshistorisk historie der forbinder Åsted, Roslev og Fur, men det er også den eneste forbindelse, disse genstande har med Fur. 

1.4 Det er en misforståelse - som det står på Furnyt - at Åstedhvalen og Roslev-hjorten køres til Skive Museum. Skeletterne køres foreløbigt på et magasin, som ikke har noget med Skive Museum at gøre.

1.5 Som statsanerkendt museum tilhører museets samlinger staten. Vi har som museum ansvar for at opbevare genstandene på forsvarlig vis. En del af museets magasiner på Fur er ikke tilstrækkeligt gode. En konserveringsmæssig gennemgang viser at vores magasinrum på Fur har større eller mindre mangler. Magasinerne i museumsbygningen er de bedste, men de er overfyldte. Vi arbejder på at få etableret et fællesmagasin i Skive for 10 museer fra de omliggende kommuner. 
Byrådet har venligst bevilget penge til et midlertidigt magasin som forberedelse til fællesmagasinet. Det er her de genstande, der nedpakkes, overføres til for på bedst mulig vis at sikre, at de bevares for eftertiden.
 
2.) Udvidelse af kiosk

2.1 Flytningen af kiosken sigter primært på at forbedre ankomstforholdene. Som det er nu, er det yderst vanskeligt at komme til, når der ankommer en bus. Kommer der to busser, er det bestemt ikke til at komme til. Det vil omflytningen løse. At butikken får mere plads er blot en bonus. 

3.) Etablering af café

3.1 At hævde at en café vil være en direkte trussel mod det eksisterende erhvervsliv på Fur er ude af proportioner. Tværtimod vil det styrke erhvervslivet, at museumsoplevelsen forbedres og er med til at tiltrække flere besøgende. Som museum bliver vi nødt til at følge med tiden. Der laves hele tiden undersøgelser af publikumsoplevelser på museer og de afledte effekter på lokalsamfund. Sådanne viser at et museumsbesøg er en totaloplevelse, hvor publikum i lige så høj grad fokuserer på toiletter og god kaffe som på udstillingerne. I Skive og ved Spøttrup Borg kan man få is, slik og drikkevarer. Museet på Fur vil nu blive bragt op på samme niveau. Det svækker ikke det lokale erhvervsliv, tværtimod. 
Den gode museumsoplevelse er med til at tiltrække flere besøgende, der dermed giver anledning til større omsætning for det øvrige erhvervsliv.

Jeg er altid villig til at stille op og forklare om museets planer. Vi er i lige så høj grad som alle andre på øen afhængig af turisternes fortsatte interesse i at besøge øen. Vi kan lige så godt lukke og slukke på Fur, hvis der ikke er udvikling. Derfor vil vi hele tiden ændre og forbedre vores udstillinger og publikumsoplevelser. 

Det glæder mig, at Turistforeningen erkender museets betydning for øen, men vi agter ikke at inddrage jer i museumsfaglige dispositioner. Vi er i lige så høj grad som Fursund Turistforening interesseret i og afhængig af positiv branding af øen og aktiviteterne herpå. Dette kan vi kun gøre sammen og jeg ser frem til forsat godt samarbejde. 


Med venlig hilsen
Jan Tapdrup
Museumschef 

 

Læs svaret her

 

Senest ændretSøndag, 24 februar 2013 11:36
Til toppen