Menu

Stenøres skæbne

  • Skrevet af 

Udvalget for Teknik og Miljø i Skive kommune havde møde den 5. februar 2013 - og Stenøre var punkt nr 5 med ovrskriften: 'Fur Havn og Færgeri - vedr. henliggerleje og salg af M/F Stenøre' - vi bringer her referat-teksten

Udvalget for Teknik og Miljø i Skive kommune havde møde den 5. februar 2013 - og Stenøre var punkt nr 5 med ovrskriften: 'Fur Havn og Færgeri - vedr. henliggerleje og salg af M/F Stenøre' - vi bringer her referat-teksten

5.  FUR HAVN OG FÆRGERI - VEDR. HENLIGGERLEJE OG SALG AF M/F STENØRE         

Sagsnr. 779-2011-43199      Dok.nr. 779-2013-33438  

Sagsbeh. Arif Ertosun      

ÅBENT

 

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og miljøudvalget

 

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller:

·         At projektet vedr. etablering af nyt henliggeleje ophører.

·         At restbeløbet fra projektet vedr. etablering af nyt henliggeleje overføres til nyt projekt vedr. nedbrydning af gamle færgelejer til Stenøre.

·         At udvalget vælger mellem indkomne tilbud til salg af M/F Stenøre.

SAGSFREMSTILLING

Rådgiveren, Havnecon Consulting ApS har udarbejdet forslag til etablering af nyt henliggeleje, placeret i det gamle færgeleje til Stenøre. Der har i forløbet været undersøgt forskellige anlægskonstruktioner, som dog alle blev vurderet dyrere end det bevilligede beløb. Den udbudte løsning blev af rådgiveren vurderet til en samlet anlægssum, under det bevilgede beløb.  Mod slutningen af 2012 har rådgiveren indhentet forskellige tilbud fra underleverandører til en samlet løsning. Denne udbudsløsning blev anvendt efter rådgiverens forslag, dels pga. det relative beskedne beløb, der forventes anvendt til opgaven, dels fordi dele af opgaven kun kunne løses af specialfirmaer. Ifølge modtagne tilbud løber anlægsomkostninger og rådgiverhonorar op i en samlet pris på 1,2 mio. kr. hvilket langt overstiger overslaget og det bevilgede beløb på 500.000 kr. Vi har på den baggrund meddelt rådgiveren, at projektet ikke kan gennemføres på de givne vilkår.

Ved hjælp af omkostning-udbytte princippet har vi vurderet, at det ikke længere kan betale sig, at bygge et henliggerleje i denne prisklasse. Færgen der ikke er i brug kan som det foregår i dag, henligges på molerkajen og flyttes over til Branden i de få tilfælde (6-8 skibe) der er erhvervsskibe i havnen. Derfor foreslår teknisk forvaltning, at projektet om etablering af nyt henliggerleje ophører.

De gamle færgelejer til M/F Stenøre beliggende på Fur og Branden, bliver ikke brugt længere, da begge af vores nuværende færger ikke passer ind i færgelejerne. Disse lejer med ramper og teknisk anlæg står og forfalder og er heller ikke et kønt syn, som turister møder ved ankomst til øen. Derfor foreslår vi at færgelejerne nedbrydes ved at afmontere og nedrive af stålkonstruktionerne samt opfylde færgeramperne med beton og etablere ny spunsvæg. Det foreslås at midlerne afsat til henliggerleje, anvendes til nedrivningen af færgelejerne.

Den gamle fursund færge M/F Stenøre har i det forgangne år været i udbud. Til udbuddet har vi modtaget to tilbud på henholdsvis 325.000 kr. og 305.500 kr. Begge tilbudsgivere har valgt, at trække deres tilbud tilbage af forskellige årsager. Efterfølgende har vi modtaget et tilbud af Henrik Haue på 150.000 kr. hvorefter vi har forhandlet med ham. Tilbuddet er forhandlet op til 225.000 kr. med den betingelse, at han sammen med færgen overtager reservedele, sikkerhedsveste og får lov til at drive og vedligeholde det gamle færgeleje på Branden, som han vil bruge som oplæggerplads de næste 5 år. Han har tænkt sig, at renovere færgen og drive den som turistbåd i Limfjorden. Såfremt udvalget ikke er indstillet på at stille kajplads til rådighed for Stenøre i op til 5 år, forventer vi fortsat at tilbuddet på 150.000 kr. er gældende.

Vi har i det nye år modtaget endnu et tilbud på køb af M/F Stenøre. Niels Haarborg fra Fur Skibs- & Bådbyggeri har tilbudt os 100.000 kr. Han har en kunde ventende, der gerne vil have færgen efter en omgang renovering som Niels Haarborg vil stå for.

Vi ser i alt tre muligheder og indstiller udvalget til, i sammenhæng med de i forvejen indstillede punkter, at vælge mellem følgende tilbud:        

Henrik Haue             150.000 kr.    på alm. vilkår, men driver den i Limfjorden

Henrik Haue             225.000 kr.    inkl. reservedele, sikkerhedsveste og drift af  færgeleje i 5 år.

Niels Haarborg        100.000 kr.    på alm. Vilkår

 

JURA (herunder lovgrundlag)

 

 

ØKONOMI

 

BESLUTNING

TEKNIK OG MILJØUDVALGET  DEN 5. FEBRUAR 2013

Fraværende: Frede Frandsen, Jens Peder Hedevang

Tiltrådt, idet færgen sælges på almindelige vilkår for 150.000 kr. uden forpligtelser for Skive Kommune

Senest ændretFredag, 15 februar 2013 07:08
Til toppen