Menu

Referat af menighedsrådsmøde i Fur Menighedsråd

  • Skrevet af 

Tirsdag d. 22. januar 2013, kl. 16.00 i konfirmandstuen ved Fur Præstegård

 

Referat af menighedsrådsmøde i Fur Menighedsråd, tirsdag d. 22. januar 2013, kl. 16.00 i konfirmandstuen ved Fur Præstegård – Fur Kirkevej 6.

Afbud fra Claus Henry Olsen

 

Velkomst og meddelelser fra formanden.

Introkursus den 23. februar – alle rådsmedlemmer tilmeldte

 

Drøftelse af taxa/kirkebil som den skal fungere fremover. Beslutning af ordningen fremover og fastsættelse af prisen for brugerne.

Ordningen forsætter uændret.

 

Sognepræsterne orienterer.

Intet

 

Vielser i Fur Kirke. Her er tale om personer, som ikke har nogen tilknytning til øen Fur. - Claus.

Personer uden tilknytning til Fur kan blive viet i Fur Kirke mod betaling. Beløbet fastsættes på næste møde.

 

Tilbud på levering af nyt kimeanlæg til montering ved klokken i Fur Kirke. – John.

Kimeanlægget er i stykker. Et nyt indkøbes. Pris 13.600 + moms.

 

Indsamlig af ansættelseskontrakter på alle medarbejdere. - Knud Erik.

Ansættelseskontrakter indsamles og sendes til provsten.

 

Kort orientering angående kørepenge til kirkesangere Knud Erik.

Orientering givet.

 

Højskoledag på Fur. - Knud Peder.

Menighedsrådet deltager fortsat i arbejdet med at arrangere højskoledag

 

Medarbejderrepræsentantens punkt.

Intet.

a. Fastsættelse af dato for medarbejdermøde

Der afholdes medarbejdermøde 9. april kl. 16.00

 

Orientering om kassebeholdning/ rådighedsbeløb.

Orientering givet

 

Årstidsplan for kirkegårdssyn og kirkesyn – Stefan.

Stefan indkalder til syn af kirke og præstegard

 

Udflugt for menighedsrådet. – Stefan.

John indkalder til udflugtsmøde.

 

Koncert til sommer eller først på efteråret. – Stefan.

Hanne Helene tager kontakt til Ann-Mette Elten om koncert i Fur Kirke

 

Drøftelse og beslutning om etablering af ny hjemmeside for Fur Kirke.

Der skal udarbejdes en kommunikationsstrategi på de næst følgende møder vil vi tage følgende temaer op: hjemmeside, kirkeblad, facebook/qr-koder/app.

 

Menighedsmøde for sognets beboere for at få en tilkendegivelse om, hvad deres forventninger til kirke og menighedsråd i fremtiden er. – Hanne Helene og John.

Der afholdes menighedsmøde i september

 

Den fremtidige brug af ” Åsted Sogn ”. Rummet under kirkens tårn. – Knud Erik.

Stefan kontakter Viborg Stift vedrørende anvendelse af ”Åsted Sogn”

 

Snak og planlægning af forskellige arrangementer.

1a. Fastelavnsfest. –Hanne Helene.

Der arrangeres fastelavnsfest den 10. februar. Brugsen sponserer slikposer.

2a. Påskearrangement enten Palmesøndag eller Skærtorsdag. – Hanne – Helene.

3a. Pilgrimstur evt. lørdag d. 4. maj. – Hanne Helene.

Hanne Helene kontakter Claus

4a. Fejring af Søren Kirkegaard med foredrag ved Orla Villekær kl. 19.00. Hvor og hvordan? – Claus.

Claus melder ud.

4a. Salmesangsaften og fyraftensgudstjeneste. – Knud Erik.

Salmesangsaftener genoptages

5a. Mini konfirmander, stille gudstjeneste menighedsrådsmøder. –

Minikonfirmandundervisning starter 31. januar

6a. Ungdomsgudstjeneste/ konfirmandgospel torsdag d. 21. februar – Claus.

Hanne Helene kontakter Claus

 

Kirkeblad – deadline tirsdag d. 29. januar.

Hanne Helene kontakter Claus

 

Punkter til næste menighedsrådsmøde.

Se nederst på siden.

 

Eventuelt.

Intet

 

Kommende punkter: Ny præstegård? Der udarbejdes kommunikationsstrategi, Dato for menighedsmøder

Referat Knud Peder Jensen - februar 2013

Til toppen