Menu

Anlægsbevilling til Fur Havn og Branden

  • Skrevet af 

På dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 21. august 2012 er der et punkt om "Kommunale havne - Anlægsbevilling" - bl.a. om Fur Havn og Branden - på næste side bringer vi i første omgang teksten til punktet, som det er formuleret på Skive Kommunes hjemmeside

BESLUTNING

TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 14. AUGUST 20125
Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Skive byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller:

At der til konto 2.40 meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. 822.000,- i 2012 til udarbejdelse af tilstandsrapport for havne, forstærkning af fendere samt beskyttelse af belægningsopbygning på Branden vestmole.

At rådighedsbeløbet på kr. 822.000,- finansieres af overførte midler fra 2011 på afsluttede havneprojekter.

SAGSFREMSTILLING

I Skive Kommune findes der 6 kommunale havne, hvoraf 3 drives af Skive Kommune.
Der har ved besigtigelse vist sig et overraskende efterslæb på vedligeholdelse, hvilket hovedsagelig skyldes, at der ikke er blevet gennemført en løbende tilstandsregistrering og renovering. Der er bl.a. konstateret manglende katodisk beskyttelse på spunsen i Skive Havn, omfattende korrosion af bærende betonsøjler på Furs nordmole, svækket forankring af vestmolen i Glyngøre, samt manglende vedligeholdelse af flere mindre konstruktioner.
For at skabe et overblik over fremtidige investeringer og renoveringsarbejder er der derfor behov for at få udarbejdet en tilstandsrapport på alle de kommunale havne. Rapporten skal beskrive de enkelte havnes tilstand, behov for renoveringer samt fremkomme med oplæg til investeringerne over de næste 10 år. Et oplæg, der skal danne grundlag for prioriteringerne fremadrettet. Resultatet af rapporten vil udmønte sig i særskilte anlægsforslag i forbindelse med senere års budgetforhandlinger.

Mjølner – Fur har afstedkommet mindre påsejlinger af fenderne på Branden, der kræves reparation. Idet Mjølner – Fur er noget tungere end Sleipner – Fur, foreslås der derfor at forstærke fenderne på både Fur og Branden.

Der er konstateret større hul i belægningen på Branden ventemole, som følge af bortskyllet sand under belægningen ved højvande. For at undgå lignende fremover, foreslås konstruktionen ændret, således at vand hindres adgang under belægningen.

JURA (herunder lovgrundlag)


ØKONOMI

Der skal overslagsmæssigt anvendes følgende beløb til de nævnte projekter:

1 En tilstandsrapport for alle de kommunale havne: 500.000 kr.

2 Reparation og forstærkning af fenderen på Brenden og forstærkning af fenderen på Fur: 150.000 kr.

3 Beskyttelse af belægningsopbygningen under vestmolen : 50.000 kr.

4 Resterende beløb på 122.000 kr. søges bevilliget til uforudsete udgifter, idet overslagene er med en vis usikkerhed

Udgifterne til arbejderne forventes afholdt i indeværende år og finansieres af overførte midler fra 2011 på afsluttede havneprojekter som er placeret på XA-9610200104

BESLUTNING

TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 14. AUGUST 2012
Fraværende:

Indstilles til godkendelse

19.08.2012
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

Senest ændretSøndag, 19 august 2012 15:17
Til toppen