Menu

Læserbrev: Lige en kommentar til ledelsen på Fursund - Skole

  • Skrevet af 

I disse tider med ytringsfrihed.

Jeg var en af de lærer der i anden runde blev afskediget, den 22.maj. 2012

I disse tider med ytringsfrihed.

Jeg var en af de lærer der i anden runde blev afskediget, den 22.maj. 2012.

Jeg var valgt som tillids suppleant, hvilket selvfølgelig også har sine besværligheder i en afskedigelsesrunde, ydermere var afskedigelsen meget ubegrundet. !!

Der var forsøgt at finde usande årsager til at få mig afskediget, hvilket jeg under ingen omstændigheder kunne accepterer.

 

Jeg har her efterfølgende med de implicerede partner, fået forhandlet frem til at få annulleret afskedigelsen, så jeg selv kunne sige min stilling, som lærer ved Fursund Skole op, med øjeblikkelig virkning. (Nævnes skal det, at det var min egen beslutning, og det har jeg det rigtig fint med) - Det var en stor befrielse for mig, med hvad det så ellers indebærer - fremover. !!

 

Det var ikke mit eksistensgrundlag der blev svækket, ved den påtænkte afskedigelse. Det var mit identitets grundlag, der blev krænket. Det er bare ikke ordentlighed.!!

 

Det har gjort mig frygtelig ondt, at jeg ikke kunne sige ordentlig farvel, ikke mindst til børnene.

Jeg havde forinden sat flere projekter i gang sammen med dem, som vi ikke kunne få færdiggjort - Jeg magtede ikke at møde på arbejde, da det efterfølgende gik op for mig, at der havde været forsøgt på at finde usande årsager, til at få mig afskediget.

 

Dagen efter jeg kommer hjem fra forhandlingerne om min sag, læser jeg artiklen - Fursund Skole lægger nu undervisningen om.  - I Salling Avisen den 3.juli – side 10.

 

Det var som at få et slag i hovedet, … at man som leder, Gert Slyngborg har behov for at

at træde på en person, der ubegrundet og uanstændig var forsøgt på at få afskediget, er bare ikke ordentlighed.!!

Det blev derfor,… efterfølgende nødvendigt for mig at ytre mig, om sagen. Jeg mener det af stor vigtighed, at min opfattelse kommer frem, så det kan sætte aftryk for min vrede, omkring disse uanstændige udtagelser.!  

Under afsnittet i omtalte avis – (spalte 3) udtaler Gert Slyngborg - Selvom omlægningen sker på baggrund af, at sparekrav har gjort det nødvendig at reducer lærestaben, så ser Gert Slyngborg ikke indførelsen af samlæsning som noget negativt – Tværtimod. !

 

Gert Slyngborg fortsætter under afsnittet.  På Fur afd. har man i … mange år kørt samlæsning, og de gode erfaringer herfra kommer nu afd. i Selde til gode. – afsnittet slutter med - Lyder det fra Gert Slyngborg.

 

Her skal det nævnes at jeg dels i nuværende år og i flere år tidligere, under en ordentlig skole leder, Stefan Frøkjær - Jensen, været klasselærer og kørt sammenlæsning, af flere klasser.

Hvilket også flere af mine gode kolleger, der nu er forflyttet til en anden skole, har gjort. !!

  

Man har fra ledelsens side, på Fursund Skole med artiklen, forsøgt på at udviske - bagatelliser, sparekrav der har fået konsekvenser, for afskedigelse af yderlige 2 til 3 lærer. Det at indføre samlæsning, har ikke noget som helst med god pædagogik at gøre, og vil ikke styrke de sociale kompetencer, som der også nævnes i artiklen, Indførelsen af samlæsning på Fursund Skole har - Tværtimod, noget at gøre med desperate besparelser. !!

 

Jeg vil med det nævnte, håbe at man fremover, tænker sig mere om før man udtaler sig, havde der ikke været disse udtagelser, fra Gert Slyngborg her efterfølgende, havde jeg ikke haft behov for at udtale mig mere om sagen. !

 

Jeg vil afslutningsvis med denne mulighed, sige farvel og tak, for mange gode år, til de mange nuværende og tidligere skønne børn, gode kolleger og forældre. 

 

Med venlig hilsen Pia Plejdrup - 17.07.2012

Til toppen