Menu

Furs fonde flytter FurNyt

Hvad er nu det? Skal FurNyt flytte? Hvorfor og hvorhen ?

Da FurNyt blev etableret i 2006, blev det besluttet, at hjemmesiden skulle ligge på en lokal server. Det var både billigst og nemmest. Derfor ligger FurNyt på en privat PC, der befinder sig i Nederby på Fur.

Som tiden er gået, er denne løsning blevet uholdbar. Når en computer har kørt uafbrudt 24 timer i døgnet gennem snart tre år, så er vi tæt ved grænsen for elektronikkens levetid. FurNyt kan stå af når som helst.

Jamen, hvorfor så ikke bare flytte hjemmesiden over på en af de store servere? Det koster jo ikke alverden i dag.

Det er rigtigt, men helt så enkelt er det ikke. På FurNyt ligger der godt 40 firmaportrætter, der teknisk set er små hjemmesider. De skal omprogrammeres til almindelige artikler. Der skal også ”pilles” lidt ved de mere end 4.000 billeder, der er knyttet til hjemmesidens godt 1.000 artikler. Der kræves derfor en ret omfattende omprogrammering.

Arbejdet er så omfattende, at det ligger langt ud over, hvad Foreningen FurNyt kan klare inden for sit ordinære driftsbudget. Der skulle skaffes en ekstraordinær bevilling.

Vi furboer er så heldigt stillede, at ”æ brånkas” og ”æ spårkas” er omdannet til et par solide pengekasser, der udlodder en del af afkastet til kulturelle og almennyttige formål, der skal komme furboerne til gode.

Foreningen Fur Brand og Fuur Sparekasses Almennyttige Fond har nu givet hver 25.000 kr., så FurNyt kan flytte. Bestyrelsen og styregruppen bag FurNyt takker for de bevillinger, der sikrer Furs hjemmeside for fremtiden. Arbejdet er allerede sat i gang.

Stefan Frøkjær Jensen og John Brinch Bertelsen
FurNyts styregruppe 19. juni 2009

 

Senest ændretLørdag, 06 juni 2015 12:20
Til toppen