Menu

Højskoledag på Fur

  • Skrevet af 

Lørdag den 29. september 2012 er der højskoledag i Fur Forsamlingshus. Hør hvad Finn Slumstrup, Torben Steno og Erik Sommer har at sige om:  "Hvad er danskhed?"

Lørdag den 29. september 2012 er der højskoledag i Fur Forsamlingshus. Hør hvad Finn Slumstrup, Torben Steno og Erik Sommer har at sige om:  "Hvad er danskhed?"

 

Baggrund:

Højskolegruppen under Fur Sogneforening gentager succes’en fra de sidste tre år med en højskoledag.  Der tales i disse år meget om danskhed og mangel på samme.  På højskoledagen kommer tre foredragsholdere, som vil belyse emnet på hver deres vinkel. 

Forfatter Finn Slumstrup:

 ”Dansk kultur i den globale landsby”

Umiddelbart er det et tegn på usikkerhed, at vi i disse år taler så meget om dansk kultur og danske værdier. Først den ene regering og så den anden regering blæser til værdikamp.

I sit foredrag vil Finn Slumstrup påvise, at den usikkerhed, vi føler over for vore værdier og hvordan de skal klare sig i globaliseringens tidsalder, er fuldt forståelig. Det danske samfund er i dag helt anderledes flertydigt end det var for blot 30 år siden, og samtidig har globaliseringen svækket nationalstaternes indflydelse afgørende.

Hvordan skal et lille folk på 5.5 millioner mennesker forholde sig i en sådan situation? Og har vi overhovedet nogen særlige værdier, det er værd at kæmpe for?

 Finn Slumstrup er forfatter og foredragsholder og formand for Grænseforeningen. Han har tidligere i 20 år været højskolelærer og højskoleforstander, han har været informationschef i Dansk Flygtningehjælp, og han har arbejdet i 16 år på Danmarks Radios P1. I første halvdel af perioden som chef for kanalen, i anden halvdel som programmedarbejder på ”Mennesker og Tro” samt ”Radioklassikeren”.

 

Torben Steno :  om faste former- Stenos lille røde

Torben Steno undersøger og kritiserer i sin bog ”Længsel efter faste former” (2011) de moderne omgangsformer i Dronningeriget. På grund af en misforstået hjertelighed og hyperinkluderende tilgang til taktens toner og hinanden, ender vi til tider med at udstille hinandens (sociale) forskelle frem for at respektere og acceptere dem.

 Steno tager yderligere hårdt fat om (manglen på) formerne i sit foredrag, hvor der uddeles lammere til kolde kys og krammere, den omstændelige danske mødekultur, rødstrømpernes utrættelige døtre og den generelle overdrevne jovialitet i det offentlige rum. Bag denne falske jovialitet ligger muligvis en frygt for at tage tingene alvorligt og konsekvensen ser ud til at være, at danskerne indtager en tvivlsom hædersposition som Europas mest bøvede folkefærd.

 Det bøvede kommer blandt andet til udtryk i fx vores opførsel over for kassedamer, andre folk i køen og ældre medborgere. Ungdommen har fortjent bedre end et samfund, hvor alle kender deres rettigheder og alle de andres pligter. Men fastere former skal ikke ses som en luksusting at få inkorperet bedre i samfundet, de er en simpel nødvendighed. Vi har alle fortjent bedre.

Torben Steno er musiker (Pligten Kalder, Den Offentlige Sektor m.m.), komponist, debattør, forfatter, radiovært og journalist. Han har et musikalsk show med Mette Horn og desuden en del succesfulde tv-programmer på samvittigheden (Den Halve Sandhed, Steno og Stilling (DR2 julekaldender om Danmarks monumenter og kunstværker), m. fl.).

 

Erik Sommer: 'Den, der synger er aldrig alene... - Fortællinger, meninger og anekdoter om det allermest danske, vi har: at synge sammen!

Erik Sommer, født 1948, er konservatorieuddannet musikpædagog og var i 16 år ansat som lektor i musik ved Nr. Nissum Seminarium og forud herfor højskolelærer på hhv. Silkeborg og Danebod Højskole igennem i alt 12 år. I tidsrummet 2005 – 2010 har han været forstander på Senior Højskolen i Nørre Nissum.

Sideløbende er der nu som tidligere tid til at holde foredrag, fortælle- og sangtimer og til undervisning på efteruddannelseskurser for musiklærere. Desuden er det blevet til mange korstævner for både børn og voksne.

Erik Sommer har endvidere en omfattende komponistvirksomhed bag sig med mange sange og salmemelodier. En del er blevet optaget i højskolesangbogen og i den nye salmebog.

 

 Program:

  9.00:    Morgenkaffe og rundstykker.

  9.25:    Velkomst og morgensang.

10.00:    Finn Slumstrup: ”Dansk kultur i den globale landsby”

12.00     Frokost

13.30:    Torben Steno: Om faste former

15.15:    Kaffe

15.45     Erik Sommer: 'Den, der syngerer aldrig alene...

 

Højskoledagen sker i samarbejde med Fur Forsamlingshus og Fur Menighedsråd.

Dagli´ Brugsen sponsorer morgenkaffe.

Maden leveres af Fur Camping. 

Praktiske oplysninger:

Deltagelse i højskoledagen koster 295 kr. pr. person.

(Unge under uddannelse 200 kr.)

Prisen indbefatter: morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Øl, vand og vin kan købes på stedet.

 

Ved betaling kan benyttes kontonr.:

 8510 00072 31849  mrk. ”højskoledag” + navn, eller hos Birgit Ladefoged.

Tilmeldingen er først gyldig, når beløbet er betalt.

Obs, max 100 pladser. Der tilsendes ikke kvittering.

Sidste frist for tilmelding er fredag 7. september 2012.   

Nærmere oplysninger kan fås hos:

Knud Peder Jensen, Boagervej 3. Tlf.: 97593816

Birgit Ladefoged, Søndergårdevej 10. Tlf.: 97593046.

 

Færge forbindelse: Færgen sejler døgnet rundt. I dagti-merne er minuttallet fra Stenøre 00, 15, 30 og 45. Af-gang fra Branden er 5 minutter senere.

 

Vil du vide mere om Fur, så se øens hjemmeside www.furnyt.dk eller Fur Turistinformation på www.fursund.dk

 

 

 

Ret til ændringer forbeholdes.

Anne Marie Hansen

Birgit Ladefoged

Knud Peder Jensen

Per Arne Teilgård

John Larsen

Højskolegruppen under

Fur Sogneforening

 


Programmet

Forside / bagside - klik her

Midtersider - klik her

04.07.2012

Senest ændretFredag, 14 september 2012 20:08

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/furnyt.dk/public_html/templates/gk_news/html/com_k2/templates/default/item.php on line 191
Til toppen