Menu

Læserbrev: Branding Fur

  • Skrevet af 

Så er der igen gået et år med branding Fur projektet, og endelig fik jeg medhold i mine synspunkter. Det skete i den udsendelse, som TV Midt Vest bragte kl. 19.30 den 9/6 i forbindelse med åben ø. Her blev der sagt direkte, at Branding Furs aktiviteter indtil videre ikke har båret frugt, og jeg er ret overbevist om, at det kommer de heller ikke til

Så er der igen gået et år med branding Fur projektet, og endelig fik jeg medhold i mine synspunkter. Det skete i den udsendelse, som TV Midt Vest bragte kl. 19.30 den 9/6 i forbindelse med åben ø. Her blev der sagt direkte, at Branding Furs aktiviteter indtil videre ikke har båret frugt, og jeg er ret overbevist om, at det kommer de heller ikke til.

Når jeg tidligere har foreslået, at det ville være en særdeles god idé, hvis Branding Fur iværksatte aktiviteter i forbindelse med simpel oprydning og vedligeholdelse af ejendomme, nedrivning af faldefærdige ejendomme og vedligeholdelse af vejnettet, så er jeg fortsat overbevist om, at sådanne foranstaltninger kunne gøre folk interesseret i at flytte til øen.

Jeg er imidlertid på bedste skolemestervis blevet belært om, at pengene til Branding Fur kun kan anvendes til at afprøve, om man gennem en branding proces med tilhørende markedsføringsstrategi og -plan kan skabe befolkningsfremgang og vækst på Fur. Den metode skulle ikke have været prøvet i noget dansk lokalsamfund før, hvilket ikke er korrekt.

Efter min opfattelse, så har Landsforeningen af Landsbysamfund gennem mange år arbejdet med samme problematik, som der nu arbejdes med på Fur. Her er der gjort rigtig mange erfaringer som peger i retning af, at der under alle omstændigheder kommer noget ud af at få ryddet op hos rodemiklerne, og salgsfremstød virker slet ikke, hvis ”kunden” oplever et kvalitetsgab, hvilket nødvendigvis må blive tilfældet hvis Branding Furs materiale skulle lokke folk til at se nærmere på øen. Enhver sælger ved, at en vare skal indeholde mere end lovet, hvis man skal skaffe kunder og fastholde dem.

Sidste år ved denne tid lykkedes det for mig at få et nogenlunde regnskab fra projektet. Det har ikke været muligt denne gang, men jeg har dog fået oplyst, at regnskabet skal være afsluttet den 30. juni, og jeg må derfor formode, at der ikke kommer flere aktiviteter. Derfor må vi ud fra vurderingen fra TV Midt Vest sige, at det var skønne spildte kræfter, som kostede skatteyderne rundt regnet 1 mio. kr., men tilsvarende eksempler findes i hobetal, når offentlige midler bringes i spil, for her er det stadig sådan, at ingen efterfølgende kan drages til ansvar.

Nu er pengene brugt, og det var så det. Men det fortsætter med at rumstere inde i hovedet på mig, om der ikke skulle være mulighed for at lave foranstaltninger, som ikke koster noget. F.eks. kunne Fur have en generel fælles grundejerforening, som udarbejdede et ordensreglement som skulle overholdes af alle. Jeg forventer ikke, at alle problemer så ville være løst, men så var der dog et udgangspunkt for snak med de personer, som ikke kan finde ud af at holde blot nogenlunde orden omkring sig, og som på den baggrund er til gene for andre og med til at ødelægge det gode billede af Fur.

Hvis Sogneforeningen påtog sig opgaven med at gennemføre et sådant projekt, så ville det i nogen grad kunne give aflad for foreningens forsømmelighed i Branding Fur projektet.

Det er min vurdering, at 95% af ejendommene på Fur passes og vedligeholdes på tilfredsstillende vis, men de sidste 5% er i en sådan forfatning, at besøgende let vil kunne få opfattelsen af, at det er et samfund, som er i forfald.

 

Thor Lykke Jensen - juni 2012

Senest ændretSøndag, 17 juni 2012 13:19
Til toppen