Menu

Er furboerne parate til Innovation Fur ?

  • Skrevet af 

FurNyt har taget en snak med Gitte Thybo, der er ansat af EnergiMidt som leder af Innovation Fur projektet, for at høre, hvad status er. Mødet finder sted på Fur Skole, hvor der er indrettet et kontor, der har åbent hver onsdag eftermiddag

FurNyt har taget en snak med Gitte Thybo, der er ansat af EnergiMidt som leder af Innovation Fur projektet, for at høre, hvad status er. Mødet finder sted på Fur Skole, hvor der er indrettet et kontor, der har åbent hver onsdag eftermiddag.  

En af hjørnestenene i projektet er, at alle hustande på Fur skal have adgang til en højhastighedsfiber i 2015. For at det kan nås, skal mindst 40 % af alle fastboende tilkendegive, inden den 15. april, at de ønsker at få fibernet indlagt. I øjeblikket har 22,5 % meldt sig.

”Hvis nu kun 30 % melder sig, lukker projektet så?”,spørger FurNyt.

Efter et øjebliks tøven sige Gitte Thybo, at hun ikke tror, at det lukker, men at det nok vil blive diskuteret, om nu også furboerne vil projektet. Her er nemlig mulighed for at vise, at de vil være med i det innovative i projektet. Gitte Thybo ser nemlig muligheden for, at Fur inden for internet kan kommer med på forkants Danmark i stedet for udkants Danmark. Tilbuddet gælder i første omgang kun fastboende, men går alt efter planen, vil der til sommer komme et tilbud til sommerhusejere. Hele digitaliseringsdelen af projektet er afhængig af, at der er adgang til et godt bredbåndsnet, der kan transportere store mængder data ved eksempelvis en videokonference.

På spørgsmålet om, hvem der skal betale, hvis eksempelvis afdelingerne på Fursund Skole skal kunne fjernundervise over nettet, svarer Gitte Thybo, at tanken er, at søge midler til projektet, da hun godt er klar over, at midlerne ikke kan findes på skolens budget. Beskrivelser af projekter og søgning af økonomiske midler til realisering af ideerne er en stor udfordring. Ja, måske den allerstørste.  Det kræver nemlig mange ressourcer at få beskrevet et projekt og udformet ansøgninger om støtte. Og mange af de personer, som skal involveres - det gælder både i EnergiMidt, Skive Kommune og græsrødderne - har deres 37 timers arbejde ved siden af. Derfor er den helt store udfordring at få tid til at bearbejde de mange forslag, der er kommet.   

”Er det ikke fordi, at ”ilden” er for lille? At folk ikke brænder nok for det”.

Det kan Gitte Thybo ikke helt afvise, men på den anden side, så er der rigtig spændende ting i gang inden for arbejdsgrupperne omkring borgerservicedelen og ældredelen af folk som virkelig brænder for sagen.

Hun glæder sig også over, at rigtig mange har benyttet sig af tilbuddet om at få energitjekket huset, og at mange nu er i gang med at føre de foreslåede energibesparende foranstaltninger ud i livet. Det viser, at folk har rykket sig og er blevet mere energibevidste.

Solceller begynder også at komme op på tagene rundt på Fur, så alt i alt er Gitte Thybo tilfreds med forløbet indtil nu, da hun kan se, at Innovation Fur har gjort en forskel.

Den 25. april bliver der således inviteret til ”Velfærdsteknologidag på Fur”.

Hvad er velfærdsteknologi? Hvordan kan velfærdsteknologi hjælpe ældre med at blive længere i eget hjem – og på den måde højne livskvaliteten for borgeren og spare kommunen for ressourcer? Hvilke muligheder er der i dag – og hvordan ser fremtidsperspektiverne ud?

I Dagli’Brugsen er der blevet sat et termometer op, der skal vise furboerne, hvor mange procent der har meldt sig til fibernet. I øjeblikket står den på 22,5 % .

31.03.2012
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Til toppen