Menu

Formandens beretning 2011 - furkunst.dk

  • Skrevet af 

Referat - årsberetning

Årets gang:

Produktion af 22 fisk.

Udgivelse af ny brochure. Denne gang trykt for to år(12.000 ekspl.)

Cafe-aften i februar med Else Husted Kjær. Fuldt hus.

Generalforsamling 5. marts med over 20 deltagere.

Samlet udstilling på Kunst for alle i Skive.

Muslingedag med 60 fisk.

Udgivelse af ny fiskeplakat.

Salg af plakater, dækkeservietter og kort

Fisk rundt på øen.

Fiskekonkurrence og fiskerute.

Brochureholder/stativ i Fur Brugs

Sommerudstilling med 1100 besøgende. amerikansk lotteri.

Udstilling i Kulturspinderiet i Silkeborg. 10 kunstnere i 10 dage.

Sommerfest – for alle medlemmer.

Udnævnelse af Gunnar ”Splint” som furkunst.dk´s medlem af Kulturbageriets bestyrelse

Kunsttur til Søndervig og omegn.

Fisk på Kirkebakken.

Cafeaften i november med Stephen Mønsted. Fuldt hus.

Udstillinger hele året på Fur Strandhotel, Fur Bryghus, Fur Ældrecenter og Marienlyst i Skive.

PR.-arbejde for disse udstillinger og ”medlemmer udstiller.”

 

Årets nye tiltag var salg af ”fiskekort”, og det lykkedes at gennemføre en kunsttur.

Nye tiltag i 2012: evighedskalender og pileskilt på havnen og ved museet.

Arbejde med fisk i et andet materiale.

Bestyrelsen arbejder på en modernisering af brochuren, som udkommer i 2013.

 

Hvis vi ser på foreningens formålsparagraf, har vi forsømt pkt. b og c.

b) at samle foreningens medlemmer i et fælles forum til gensidig inspiration.

Det kræver nogle fysiske rammer til værksteder og udstillinger. Til fælles skabelse og formidling. Kun ved at arbejde sammen/skabe noget sammen, kan der blive tale om en virkelig gensidig inspiration. At arbejde sammen på kryds og tværs med hinandens materialer og tilgang til skabelsesprocessen er det der giver synergieffekt og græseoverskridende oplevelser.

Hvis der tillige kunne bo kunstnere udefra, med deres syn på kunsten, så ville der være lukket op for en yderlig udvikling med den inspiration, som de kan bringe med sig.

c) at formidle begivenheder og produkter fra alle kendte kunstarter.

Dans, litteratur, drama, sang, musik. Alle de grene inden for kunsten, son vi så gerne vil lade os glædes ved og inspirere af. Det kræver et fysisk rum, som er indrettet til dette brug. Igen er det nogle fysiske rammer, som vi savner.

Kulturbageriet kan være svaret på disse ønsker om den udvikling, som et samlingssted og et omdrejningspunkt for specielt kunsten og kunsthåndværket, men også hele paletten af øvrige kunstarter, som vi gerne både så repræsenteret og præsenteret her på Fur.

 

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er: at fremme og skabe grobund for den kreative aktivitet inden for alle kendte kunstarter på alle niveauer på Fur.

a) med udgangspunkt i aktiviteten deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

b) at samle foreningens medlemmer i et fælles forum til gensidig inspiration.

c) at formidle begivenheder og produkter fra alle kendte kunstarter.

d) at styrke det økonomiske fundament og skabe samarbejde og effektivisering

e) at udlodde indkøbt kunst ved generalforsamlingen, når økonomien tillader det.

 

Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Foreningen har en meget velfungerende bestyrelse.

Foreningen nåede op på 92 medlemmer i årets løb. Hvilket er meget tilfredsstillende. Så målet med 100 medlemmer er i sigte.

Der forsvandt 6 fisk sidste sæson. Trods ihærdig efterlysning i alle de medier, der ville bringe det, er der ikke kommet nogen tilbage.

Vores store smertens barn er stadig hjemmesiden, som skal være mere aktuel og vedkommende. Vi savner en person, som vil passe siden.

Regnskabet er flot, selv om vi har haft store udgifter.

Stor tak til Bagerifonden for støtte.

Tak til alle, som har givet en hånd med.

TM 13.02.2012

Senest ændretLørdag, 26 juli 2014 11:21
Til toppen