Menu

Referat fra FFF den 20. 2. 2012

 • Skrevet af 

 Referat

Tilstede; Læseforening: Dot, Sogneforening: Bettina, Kom og vær med: Berit, Spejderne: Berit H og Mette, Museumsforening: John og Gunnar, Tennisklub: Knud Peder, Furkunst: Troels, Bådelaug: Olly og Kirsten, pladsmand: Peter, kasserer: Hans Jørn.

Afbud fra Birgit og Helle.

Referent: Kirsten

Dagsorden;

 1. Evaluering hjælperfest;

Godt 60 deltog i festen.

Alle syntes, at hjælperfesten var gået rigtig godt. Det blev nævnt, at det var befriende at slippe for dansemusikken for en gangs skyld, så blev der bedre mulighed for at snakke sammen.

Olly overbragte Bettina en stor buket blomster og undskyldte, at hun ikke havde været opmærksom på, det store arbejde, Bettina havde lagt i festen, og at Bettina faktisk havde lavet middagen mod kun at få råvarerne betalt. Der var stor ros for den lækre mad.

 

 1. Den gode modtagelse, Skive kommune

Skive kommune har et ønske om at tiltrække tilflyttere til kommunen og Glyngøre, Rødding og Fur er udpeget som områder, hvor man vil gøre en særlig indsats for at få flere faste beboere. I den forbindelse havde kommunen indbudt til en møderække om ”den gode modtagelse”.

Første møde blev holdt 8. februar i Skive, og Fur stillede med vistnok 9 deltagere. Der blev udtrykt begrænset begejstring for mødets indhold og afvikling.

Næste møde holdes på Fur 8. marts, og man vil da forsøge at involvere flere, gøre indholdet mere relevant.

Såfremt man har ideer og ønsker til dagsordenen bedes man maile dem til Bettina.
 

 1. Svanen;

Efter en kort drøftelse kunne konstateres, at man ikke var interesseret i at lægge billet ind i år.
 

 1. Træskibssejlads Limfjorden Rundt 2012 – 25 år;
  Limfjorden Rundt har 25 års jubilæum i år, og derfor skal der gøres noget ekstra, så vi skal hurtigt i gang med at søge tilskud.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Olly, John, Bettina og Troels.

Det blev nævnt, om man fx kunne forestille sig nogen, der ville stille boder op med salg af lokale produkter, om der skulle tilbydes sejlerne en guided tur rundt på øen o.l.

Hvis man har gode ideer til nye tiltag, så send ideerne til Olly.

 

 1. FUR RUNDT;

Planlægningen af årets Fur Rundt bør snart gå i gang, og Olly påpegede, at hun allerede sidste år havde meddelt, at hun i år vil ”overvære det hele fra en liggestol i haven”. Med andre ord, der skal findes nye tovholdere, dog lovede Olly at deltage i planlægningen forud for arrangementet.

I den forbindelse blev det berørt, om man kunne tænke sig en anden organisering end tidligere, sådan at det hele ikke hænger på en enkelt person.

Berit kunne oplyse, at Erik gerne igen i år sørger for afmærkning af ruten.

Olly og Petersørger for de ting, der skal på plads inden næste FFF møde.

Kirstenbestiller båndholdere.

På næste FFF møde sættes ekstra tid af til planlægningen, og man bedes overveje tovholdere til de forskellige opgaver.                                             

                               

 1. Evt.;

Koncert: Troels undrede sig over, at der ikke blev fordelt noget af overskuddet fra Billy Cross-koncerten, men at det hele blev hensat i kommende koncerter. Dette affødte en del diskussion, og i den forbindelse foreslog John, at man på næste møde skulle tage stilling, om der skulle lægges loft over koncertpuljen. 

Drøftelserne mundende ud i 2 dagsordensforslag til næste møde:

fra Troels: Fordeling af 25.000 fra koncertpuljen, så denne nedbringes til 30.000.

fra Olly: Koncertarrangementet flyttes til en forening/et udvalg som kun har denne opgave.

 

Branding Fur: John orienterede. Branding Fur er nu i den afsluttende fase, og slutter med udgangen af juni 2012. 21.-22. marts bliver der en workshop på Fur, hvor 10 beslægtede projekter fra hele Danmark er indbudt. Ideen er erfaringsudveksling. Man regner med 40-50 deltagere.

Sammen med Sammenslutningen af danske Småøer deltager Branding Fur og Sogneforeningen i et fælles markedsføringsprojekt for at få øget bosætningen på øerne. Det løber af stabelen 12. maj i København, Odense og Århus og skal gøre opmærksom på et Åben Ø- arrangement den 9. juni, og her håber John på at FFF vil hjælpe ligesom ved et tidligere Åben Ø arrangement.

 

FurNyt: Antallet af besøg på FurNyt stiger stadig. I 2011 var der 100.000 besøg.

Foreningerne blev opfordret til at bruge kalenderen, så alle arrangementer fremgår af denne. I den forbindelse blev et ”kalenderkursus” efterlyst, og John lovede, at man også i år ville indbyde til et sådant.

 

Fur Sogneforening: Bettina gjorde opmærksom på, at Sogneforeningens medlemstal er faldet markant de seneste år og opfordrede til, at man gjorde noget for at vende tendensen.

 

 1. Næste møde;
  Holdes på Fur Museum, Tirsdag den 17. april 2012 kl. 19.00

 

kRexA 21.02.12

Til toppen