Menu

ET sidste indlæg i solcelledebatten: Solceller: Go’da mand, - Økseskaft

  • Skrevet af 

Efter en længere forklaring afslutter jeg mit foregående svar til Gitte Wad Thybo med sætningen: “Derfor kommer solceller aldrig til at spille en betydelig rolle i el-forsyningen på vore breddegrader. Så det tjener ikke her landet til det fælles bedste at bruge store million-beløb på at demonstrere, hvor dyrt det bliver at investere i solceller i stor stil.”

ET sidste indlæg i solcelledebatten: Solceller: Go’da mand, - Økseskaft

Solceller: Go’da mand, - Økseskaft

Fra Klaus Illum

Efter en længere forklaring afslutter jeg mit foregående svar til Gitte Wad Thybo med sætningen: “Derfor kommer solceller aldrig til at spille en betydelig rolle i el-forsyningen på vore breddegrader. Så det tjener ikke her landet til det fælles bedste at bruge store million-beløb på at demonstrere, hvor dyrt det bliver at investere i solceller i stor stil.”

Gitte svarer: “Jeg kan konstatere, at Klaus er uenig [med regeringens energipolitiske oplæg Vores energi]”.
Det er et ‘Go’da mand, - Økseskaft’ svar. Diskussion slut.

Til Jer andre kan jeg bemærke, at regeringen i dens oplæg Vores energi slet ikke nævner solceller (bortset fra en parentes, hvori bølgekraft og sol nævnes som eksempler på energikilder, der fortsat skal have udviklingsstøtte).

Og jeg kan fortælle, at jeg i en omfattende undersøgelse af muligheder for at opfylde regeringens målsætninger har inddraget solceller. I 2020 har jeg regnet med, at de dækker ca. 1 procent af el-forbruget, stigende til ca. 5 procent i 2030 (svarende til gennemsnitligt ca. 6 kvadratmeter per husstand i by og på land). Det fremgår imidlertid, at omkostningerne dertil bliver uforholdsmæssigt store - selv med fortsat faldende solcellepriser. Se rapporterne Ombygning af energisystemet - Problemstilling og fremgangsmåde (2010, der er også et resumé) og En grøn energiøkonomi (2009) på www.klausillum.dk .

Men lad os nu se, hvad der sker. For som det fremgår af mine rapporter, skal der foretaget meget store investeringer i de kommende år, hvis regeringens målsætninger for 2020 skal opfyldes. Noget i retning af 20 milliarder kr om året i de næste 10 år. Det bliver i den nuværende politiske og økonomiske situation svært nok at finansiere disse investeringer. Der er ikke råd til store fejlinvesteringer, hvis regeringens mål skal nås.

Hvis det ikke på Fur i løbet af de næste 8 år kan lykkes at nedbringe det CO2-udslip, vi tegner os for (på og udenfor øen), med 40 procent i forhold til udslippet i 1990 - hvilket er regeringens målsætning for hele landet - kan det ikke lykkes noget sted i landet. Men det kræver en professionel planlægning af de rette investeringer.

Med mindre der kommer nye synsvinkler fra andre debattører frem i debatten om solceller, anser FurNyt denne for afsluttet.

Med venlig hilsen Redaktionen.

Til toppen