Menu

Magtfuldkommenhed – eller rettidig omhu

  • Skrevet af 

Læserbrev:

Magtfuldkommenhed – eller rettidig omhu.

Som svar på Vagn Sohns læserbrev i Skive Folkeblad den 27. september 2011, skal vi herved fremkomme med følgende kommentarer

Læserbrev:

Magtfuldkommenhed – eller rettidig omhu.

Som svar på Vagn Sohns læserbrev i Skive Folkeblad den 27. september 2011, skal vi herved fremkomme med følgende kommentarer:

Fuur Sparekasses bestyrelse og repræsentantskab handlede med rettidig omhu, da man i 2006 besluttede at fusionere med Morsø Sparekasse, som på det tidspunkt var en af Danmarks bedst konsolidere Sparekasser. Vi kunne forud se, at kravene til små sparekasser efterhånden var blevet så store, at vi ville få svært ved at imødekomme disse. Derfor valgte vi en fusion, som heldigvis betød meget for Fur, nemlig at vi fik lov til at beholde hele egenkapitalen på ca. 27 mio. kr. i to fonde, Fuur Sparekasses Erhvervsfond med en kapital på ca. 17 mio. kr. og en Almennyttig Fond på kr. 10 mio. kr. Erhvervsfondens og den Almennyttige Fonds formål er bl.a. retten til, at eje Sparekassens bygning, og det er endvidere fondenes overordnede formål, at fondenes aktiviteter skal virke til gavn for velgørende eller almennyttige formål i Fuur Sparekasses oprindelige virkeområde. Vedtægterne for de to fonde skulle først godkendes af Finanstilsynet og senere af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Civildirektoratet, hvor det var et krav, at den daværende Sparekassebestyrelse skulle fortsætte, som bestyrelse i de to fonde, og at bestyrelsen skulle udvides med et medlem valgt eller udpeget af Sogneforeningen, samt at bestyrelsen skulle være selvsupplerende, da vi er en selvejende Fonde og ikke en forening med medlemmer, hvor bestyrelsen kan vælges. Vi er altså underlagt 2 myndigheder, og skal have en stats. aut. revisor, der udfærdige regnskab, som skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Civilstyrelsen. Her kan man til enhver tid hente oplysninger om fondenes regnskaber.

Bestyrelsen har altså et sæt vedtægter vi skal forholde os til, ligesom vi er ansvarlig overfor de to statslige myndigheder. Der er kontrol med hvad vi går og laver, og sådan skal det også være. Vi forvalter pengene i overensstemmelse med fondenes formål, så flest mulige furboer får gavn af pengene.

Hvad har vi så brugt pengene til? Vi har og vil fortsat støtte de mange aktiviteter der er gang i på Fur, således at øen til enhver tid kan være et attraktivt sted at bo, både for nuværende og kommende furboer. Det kan oplyses, at vi bl.a. i 2010, har uddelt 845.000,- til forskellige foreninger og institutioner på Fur, at vi har stillet en garanti overfor kommunen, så Børnehuset kunne etableres, givet tilsagn om et stort beløb til udvidelse af Bådelaugets klubhus, givet et stort tilskud så molérkajen kunne fornyes, uden vores tilskud var projektet nok ikke blevet gennemført, at vi har bekostet udfærdigelsen af rapporter om, en udvidelse af lystbåde havnen, hvortil vi har givet tilsagn om et meget stort beløb, så det forhåbentlig kan gennemføres, ligesom vi har bekostet en rapport om, hvad furboerne kunne tænke sig vores grund bag ved Dagli’ Brugsen kan bruges til. Begge disse rapporter har været fremlagt på borgermøder på Fur Færgekro, hvor furboerne har haft mulighed for, at komme med kommentarer og gode ideer. Listen over hvilke foreninger og institutioner der har modtaget penge fra fondene kan findes på FurNyt, som jo er stedet, hvor vi bliver godt orienteret om, hvad der foregår på Fur. Som et godt tilbud til Furboerne og dens erhvervsliv har vi i flere år haft ansat erhvervskonsulent Morten Østergaard, til at varetage furboernes interesser når det gælder muligheden for at søge om offentlige midler. Her har Morten Østergaard på bedste måde hjulpet mange furboer med at få midler hjem til investering og projekter, og han har tjent sin løn hjem mange gange, så også det synes vi er et godt tilbud vi har givet til Furboerne. Selv om vi bruger mange penge til

                                                                                                Side 2

gode og fornuftige formål, har vi fortsat værdier for ca. 15 mio. kr. i Erhvervsfonden, ligesom kapitalen i Den Almennyttige Fond er uændret på 10 mio. kr.

Vores investeringspolitik er meget forsigtigt, og vi har derfor placeret de fleste af fondenes midler i obligationer, og har kun de kontanter der er dækket af Bankpakke 3, altså kr. 750.000,-. Da vi var og fortsat er interesseret i, at der er et pengeinstitut på Fur, har vi selvfølgelig haft nogle aktier i Morsø Sparekasse og senere Fjordbank Mors, men da kursen på aktier i alt almindelig er faldet meget gennem årene, har vi løbende bogført mindre kurstab, og derfor har vi kun tabt et ikke så stort beløb, da Fjordbank Mors desværre gik konkurs. Vi er glade for, at afdelingen på Fur nu er blevet overtaget af Sparbank, som fortsætter uændret med de samme åbningstider og det samme personale. Så også i fremtiden vil der være et pengeinstitut på Fur. En god løsning trods alt.

Vi har med dette indlæg forsøgt at besvare dit læserbrev, og kan kun opfordre dig og andre til, at tage kontakt til formanden for fondene Henning Baadsgaard Jacobsen, næstformand Ole Romby Larsen, sekre-tær Knud Erik Lykke eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer for yderligere oplysninger, hvis der fortsat er ting som du og andre er usikker på. Vi vil også opfordre dig til, at henvende dig i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller i Civilstyrelsen, hvor vore regnskaber er tilgængelige, og følge med på hjemmesiden FurNyt, hvor vi til stadighed vil informere om nyt fra Fondene.

Med hensyn til omtale af bronzestatuen, som vi kalder Furpigen, står hun som kunstneren har ønsket det, og jeg er sikker på, at mange nyder synet af hende, som hun står der og skuer ud over Fjorden på et af de skønneste steder på Fur.

Bestyrelsen for

Fuur Sparekasses Erhvervsfonden og

Fuur Sparekasses Almennyttige Fond

12.10.2011

Senest ændretOnsdag, 12 oktober 2011 20:51
Til toppen