Menu

Høstgudstjeneste på Fur

  • Skrevet af 

Søndag eftermiddag d. 25. september havde vi i Fur kirke vores årlige høstgudstjeneste, og den blev lige så festlig, som den plejer at være

Søndag eftermiddag d. 25. september havde vi i Fur kirke vores årlige høstgudstjeneste, og den blev lige så festlig, som den plejer at være.

Gudstjenesten indledtes med at pastor Claus Olsen kom ind, efterfulgt af spejderne med faner og deres gaver, mens vi sang: "Nu går vi glad vor kirkegang", det var meget festligt.

Efter at indgangsbønnen havde lydt, sang vi først: "Nu falmer skoven" og efter kollekt og tekstoplæsning, sang vi: "Op al den ting", og efter trosbekendelsen endnu en salme: "Helligånden trindt på jord", inden prædikenen og derefter: "Vi pløjrd og vi så'de", mens der var offergang.

Efter velsignelsen sang vi som sidste salme: "Du gav mig o Herre".

Efter Gudstjenestens afslutning tog vi alle sammen op på Ældrecenteret, hvor menighedsrådet havde arrangeret kaffebord til os, og bagefter var der aktion over de medbragte gaver, som Niels Sohn var auktionarius for.

Det så ud til at indbringe en ret stor sum penge.

27.09.2011
Erik Th. Nielsen

Til toppen