Menu

Højskoledag på Fur om udkantsdanmark

  • Skrevet af 

For 3. år i træk bliver der arrangeret Højskoledag på Fur.
Lørdag den 24. september klokken 9.00 står kaffe og rundstykke klar på bordene.
I år har højskolegruppen under Fur Sogneforening valgt at sætte fokus på:

For 3. år i træk bliver der arrangeret Højskoledag på Fur.

Lørdag den 24. september klokken 9.00 står kaffe og rundstykke klar på bordene.

I år har højskolegruppen under Fur Sogneforening valgt at sætte fokus på: 

”Udkantsdanmark – en udfordring til os alle”

Hvad har ”Udkantsdanmark” at tilbyde udover og natur og frisk luft? I mange mindre byer ligger ubeboede huse side om side uden nogen tilsyneladende ønsker at bo der. Hvordan tegner fremtiden sig for mennesket her? Vil der komme en ny kulturel opblomstring, eller er vi bare en del af en stor strukturændring, som ingen kan gøre noget ved?  Hvad gør vi?

I år vil tre foredragsholdere giver deres bud på de udfordringer vi står over for, og hvordan vi måske løser dem. Nemlig Journalist og mediemand Jeppe Søe,

TV-Journalist Anders Agger og frimenighedspræst Hanne Dahl.

Derudover vil en ung digter, Johannes Bech Dalsgaard i løbet af dagen, læse nogle af sine digte op.  

Professionel ordkløver og journalist Jeppe Søe lægger for om formiddagen med et opråb:  

Godmorgen Soveby! - et landligt vækkeur til udkantsdanmark

Skiftende regeringer lukker skoler og flytter ting til byerne. Fokus på landdistrikterne har aldrig været særlig stor. Men derude bor over halvdelen af Danmarks befolkning, og der er brug for at tage landsbyerne alvorligt!

Jeppe Søe har rod i den danske højskoletradition. Herom siger han selv:

“Højskolen har altid spillet en stor rolle i mit liv ­ og gør det stadig”, siger Jeppe Søe. “Min far var forstander en stor del af mit liv, jeg selv var en stor del af Lønne Højskole og har også været ude som elev på Ungdomshøjskolen ved Ribe. Jeg er absolut højskolebarn og sætter stor pris på den verden. Mit professionelle liv har altid båret præg af min kærlighed til højskolen og det den verden rummer. Om end kommunikationssamfundet kan være flygtigt og overfladisk er der meget at hente hvis man dykker ned i det. Min baggrund, og det den repræsenterer, er hele mit fundament også i den henseende”.

Næste foredragsholder er TV- journalist   Anders Agger:

"Er alt, hvad vi ønsker os en motorvej og et supersygehus ...?"

Anders Agger giver - med udgangspunkt i sine dokumentar-serier - et bud på, hvad der er udkant. Og hvad der er forkant.

Anders Agger er manden bag en lang række TV- dokumentarprogrammer.

Senest ”Sømanden og Juristen” der handlede om livet og døden på et Hospice.

Anders Agger har en langrække produktioner bag sig. Således samlede sine gamle klassekammerater for åben skærm, så tv-seerne hørte hvordan det var gået de enkelte siden de forlod gymnasiet. Han har også taget os med langt ind bag murene på Herlufsholm og fængslet os i en hverdagscyklus i fire afsnit; fødsel, bryllup, skilsmisse og død. Han er også manden bag dokumentar-serien ”Og det var Danmark…”, som reflekterede over det at være dansk - set fra dansker-kolonier i blandt andet USA, Thailand og Frankrig.

 ”Jeg er meget optaget af relationer mellem Mennesker. Jeg tror nemlig på, at fællesskaber fortsat vil spille er afgørende rolle for os – uanset om vi levet i en tid med en masse teknologi”. (Lokalavisen Lemvig)

 

Som dagens sidste foredragsholder vil frimenighedspræst Hanne Dahl få ordet og tale om emnet:

Lukningstruet?

En del af Danmark er reelt truet af lukning. Men behøver det være sådan.

Hanne Dahl vil i sit foredrag se på de tendenser der gør sig gældende i debatten om

udkants Danmark:

Hvad sker der, hvis man lukker en del af Danmark? Kan man det? Hvilke

konsekvenser har det for vores selvforståelse?

Hvis man lukker en del af Danmark, bliver polariseringen og individualiseringen måske endnu mere udtalt end den er i dag. Hvor meget kan vi skubbe til de svageste samfund og samtidig kollektivt bevare vores menneskelighed?

Hanne Dahl er frimenighedspræst på Mors. Hun har tidligere været præst i Vesthimmerland. Hun har altså lagt meget af sit arbejde i den del af Danmark, som nogen mener skal lukkes. Hun har også været en del af det politiske spil i Europa, idet hun igennem en længere årrække har arbejdet for mere demokrati i EU, bl.a. som medlem af EU-parlamentet for JuniBevægelsen. Hun har desuden en omfattende virksomhed som skribent, debattør, kommentator og foredragsholder bag sig.

 

Som noget nyt i år vil en ung teologistuderende og digter Johannes Bech Dalsgaard ved morgensangen og mellem foredragene læse nogle af sine digte op. Han er netop blevet færdig med sin første digtsamling, der hedder ”Diskrete Katastrofer”.

Johannes Bech Dalsgaard er fra den københavnske litterære undergrund, tilknyttet det nystartede københavnske forfatterkollektiv Kejsersnit.   

Johannes Bech Dalsgaard læser teologi ved Københavns Universitet.

Praktiske oplysninger:

Deltagelse i højskoledagen koster 295 kr. pr. person. Studerende og unge under uddannelse slipper med 200 kr.

Prisen indbefatter: morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Øl, vand og vin kan købes på stedet. 

Ved betaling kan benyttes kontonr.:

9100 2490002408  mrk. ”højskoledag” + navn, eller hos Birgit Ladefoged.

Tilmeldingen er først gyldig når beløbet er betalt. Gem kvitteringen, da der ikke tilbage sendes kvittering.

Obs, max 100 pladser.

Sidste frist for tilmelding er fredag 2. september 2011.   

 

Nærmere oplysninger kan fås hos:

Knud Peder Jensen, Boagervej 3. Tlf.: 97593816

Birgit Ladefoged, Søndergårdevej 10. Tlf.: 97593046.

 

Færge forbindelse:

Færgen sejler døgnet rundt. I dagtimerne er minuttallet fra Stenøre 00, 15, 30 og 45. Afgang fra Branden er 5 minutter senere.

Til toppen