Menu

Innovation Fur Information 8. april 2011

  • Skrevet af 

Visionen for Innovation Fur er:

Fur skal være stedet, hvor fremtidens samfund og bæredygtige løsninger bliver demonstreret.

Innovation Fur - skal gøre det attraktivt for alle aldersgrupper at bo på øen, og derved fastholde og tiltrække beboere. Som brugere af de nye teknologier er målet, at det bliver billigere, mere trygt, sjovere og lettere at være Fur-borger.

Visionen for Innovation Fur er:

Fur skal være stedet, hvor fremtidens samfund og bæredygtige løsninger bliver demonstreret.

Innovation Fur - skal gøre det attraktivt for alle aldersgrupper at bo på øen, og derved fastholde og tiltrække beboere. Som brugere af de nye teknologier er målet, at det bliver billigere, mere trygt, sjovere og lettere at være Fur-borger.

Visionen er formuleret af Styregruppen, og den er ledestjernen for projektet. Projektgruppen arbejder med at nedbryde denne vision til delvisioner for de forskellige hovedinitiativer, samt at beskrive mål for projektet, dette arbejde skal være færdig 1. juni.

Visionen for Innovation Fur ligger fint i tråd med Regeringens Energistrategi 2050, som formulerer, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Målet er meget langsigtet og derfor behæftet med en del usikkerheder, men sigtet er, at energisektoren skal være drivhusgas neutral, men DK skal ikke opfattes som et ø-samfund, men der kan ske udveksling med omgivelserne, samt der kan ske lagring/opsamling af CO2. I målet indgår også at transportsektoren skal være klimaneutral, men dette tages der først for alvor fat på efter 2020.

INFO: Drivhusgasser er fx Lattergas, Methangas (prutter) og CO2 (kuldioxid). Lattergas og Methan er væsentlig stærkere drivhusgasser end CO2 og dermed mere skadelig for atmosfæren.

I henhold til visionen skal Fur være demonstration for fremtidens bæredygtige samfund, og vi stiller os det spørgsmål, hvornår?

Hvad mener du som borger/virksomhed, hvornår skal Fur være CO2-neutral?

Projektgruppen arbejder med at udforme en udviklingsplan for Fur, som indeholder en energibalanceberegning, samt scenarier for hvordan fremtidens energiforsyning kan se ud.

Energibalanceberegningen er finansieret af Skive kommune, som led i kommunens mål om CO2-neutralitet i 2029. Energibalancen er således en kortlægning af, hvordan energien forbruges på Fur i dag, hvor meget el, fjernvarme, gas, olie og andet af hvem og hvornår.

Når udviklingsplanen foreligger, kan vi træffe beslutning om det videre arbejde med, hvilken energistruktur der skal implementeres. Som et led i dette er selvfølgelig også at minimere energiforbruget, her er vi som tidligere omtalt i gang med at skabe modellen for energieftersyn. Vi arbejder med en model, som har titlen: ”My new home party”. Vi forventer at være i Field-test i majmåned hos de første, som fik energieftersynet.

Gitte Wad Thybo

Project Manager 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Senest ændretFredag, 08 april 2011 17:51
Til toppen