Menu

Brandinggruppens møde no. 3 - Kort analyse af Fur's "image" i medierne - 2001-2010

 • Skrevet af 

Se næste side ved at klikke på overskriften

 

Analysen er baseret på en kursorisk gemmengang af informationer fra søgemaskinen ”Infomedia” som alene dækker trykte medier i Danmark. Formålet med analysen er at bidrage til udviklingen af en langsigtet mediestrategi. For at adskille relevante artikler fra de mange artikler som ikke var relevante for et branding formål begrænsedes søgningen til søgeordet ”øen Fur”. Følgende statistik dækker 10-års perioden 2001 - 3/2 2010:

 

Artikler i alt i søgemaskinen

Antal medier i søgemaskinen

Artikler om Fur

Artikler om Branding Fur

Artikler om Innovation Fur

37.942.000

1470

215

45

16

 

Før Branding Fur og senere Innovation Fur virker omtalen i medierne af Fur således meget begrænset og meget spredt. Omtalen i medierne drejede sig især om

 • Naturoplevelser på Fur herunder fossiler og moler
 • Valget af Fur som ”Danmarks Skønneste Ø” får en vis omtale

Andre emner der med lange mellemrum omtaltes i medierne var især

 • Museet
 • Verdensarv og ”Fur formationen” (moleret)
 • ”Fur Bryggeri”
 • Skolen som Lego Service Center
 • De store events (Muslingedagen, Fur Rundt og Limfjorden Rundt)

Meget få artikler gør tilløb til at analysere Fur som oplevelsesdestination eller bosted. En artikel (i Fyn’s Stiftstidende) gik så vidt som til at sige, at bortset fra en flot natur var der ”ikke så meget andet at opleve” på øen.

Spredningen på medier er betydelig med Skive Folkeblad som det helt dominerende medie. Flensborg Avis, Ekstra Bladet, BT, Kristeligt Folkeblad, Politiken og Jyllandsposten har ’en eller nogle få artikler hver. Af regionale/lokale medier med en meget beskeden omtale af Fur kan i øvrigt nævnes:

 •  Dagbladet Ringkøbing
 • Hedensted Avis
 • Fyns Stiftsstidende
 • Lollans-Falster Folketidende
 • Lemvig Folkeblad
 • Jydske Vestkysten
 • Viborg Folkeblad

Først efter starten på Branding Fur (1.1 2010) og efter annonceringen af Innovation Fur begynder der at komme  en mere  fokuseret interesse for øen. Men stadig er der tale om lokale medier med Skive Folkeblad som det alt dominerende medie. Den nyligt afholdte messe ”De Skandinaviske Dage” i Holland  20-21 Januar skabte en vis omtale af Fur - som en del af Skive kommunes fremstød for at skaffe tilflyttere - også i de nationale  medier. Men det må antages, at dette især skyldtes, at Skive var den første danske kommune, der prøvede at skaffe tilflyttere på denne måde. Hvis flere kommuner deltager i messen næste år, vil interessen i de danske medier på Skive og dermed Fur formentlig blive svækket.

Konklusionen synes at være, at med Branding Fur og senere Innovation Fur kom der mere fokus på Fur i de lokale medier. Skive kommunes kontrakt med Placement førte til en kortvarig interesse i medierne andre steder i Danmark.

Tiden er nu inde til, at Sogneforeningen, Branding Fur og Innovation Fur sammen udarbejder en ”mediestrategi” for Fur, som kan styrke arbejdet med at skaffe tilflyttere og investeringer til Fur. Skive kommune vil blive inddraget gennem kommunens medlemsskab i styregrupperne for de to projekter. Mediestrategien skal ikke mindst sikre, at interessen for Fur kan spores i de nationale medier. Det er samspillet mellem Fur’s mere traditionelle værdier og en voksende interesse for Innovation Fur, som kan gøre det muligt at lyfte dialogen med medierne op på et nationalt plan.

En sådan mediestrategi vil gennem et produktivt samarbejde og synergi mellem de ovennævnte fire partnere - kunne yde et stærkt bidrag at skabe øget fokus på Fur og dermed fremme målsætningen om voksende tilflytning og øgede erhvervsinvesteringer på Fur.

 

Ole Poul Hansen
5.2 2011

{jcomments on}

 

Til toppen