Menu

Opfølgning af borgermødet den 27.10 om Innovation Fur

  • Skrevet af 

Opstartmødet i arbejdsgruppen omkring Innovation Fur fandt sted hos EnergiMidt i Silkeborg  den 23.11 med deltagere fra EnergiMidt, Skive kommune og Fur Sogneforening som har nomineret Hans Jeppesen og Ole Poul Hansen som medlemmer af gruppen

Opstartmødet i arbejdsgruppen omkring Innovation Fur fandt sted hos EnergiMidt i Silkeborg  den 23.11 med deltagere fra EnergiMidt, Skive kommune og Fur Sogneforening som har nomineret Hans Jeppesen og Ole Poul Hansen som medlemmer af gruppen. Andre medlemmer er:
 

Fra Skive Kommune: 

Elsebeth Hummelgaard
Mette Nielsen
Trine Pedersen
Karl Krogshede
  
Fra EnergiMidt:  

Flemming Kristensen
Carl Stephansen
Bent Kristensen
Jørgen Due Thomsen Nørgaard
Mille Haaning
Erling Klemmensen

Mødet drejede sig om følgende emner -

I. Umiddelbare tiltag:
1. Et tilbud om energieftersyn til alle husholdninger på Fur som første del-projekt. Energi midt udarbejder et oplæg til diskussion med Fur
2. Energi Midt vil tage fat om problemet med spildvarmen fra molerindustrien. Der vil blive taget kontakt med Fur’s Fjernvarmeforening og med potentielle partnere andre steder i landet før sagen bringes videre
3. EnergiMidt kommer med forslag til inddragelse af Fur’s befolkning i Innovation Fur herunder til anvendelsen af spørgeskemaer
4. Kommunen overvejer mulighederne for at bruge Fur som forsøgsområde for eksperimenter med telemedicin
II. For at sikre et smidigt arbejde i arbejdsgruppen må der snarest etableres faciliteter for vidiokonferencer på Fur
III. Ansættelse af en projektleder for Innovasion Fur som søges bragt på plads omkring 1.2 2011
IV. Udvikling af en ”Masterplan” for Innovation Fur der forventes forelagt på et borgermøde på Fur i maj 2011
V. EnergiMidt er i gang med et omfattende arbejde med at afklare hvilke partnere - herunder firmaer i ind-og udland - som ønsker at deltage i Innovation Fur. Sløret vil blive løftet i Masterplanen for de partnere som deltager fra projektets begyndelse
VI. Regionen vil blive søgt inddraget i Innovation Fur snarest muligt.

Foreløbige projektideer som derudover blev berørt:
En fortsat udbygning af EnergiMidt’s fiberbredbånd på Fur herunder med højere hastighed. Energi Midt udarbejder en plan til videre overvejelse
Fuld dækning med fjernaflæste målere
Evt. mulighed for Fur som internet zone - hot spot - vil blive undersøgt nærmere
Et evt. IT- Ungdomsforum som f.eks. kunne placeres på Fur skole
Evt. anvendelse af Fur-sund skole i Skive kommunes overvejelser omkring ”Fremtidens Skole”

Næste møde finder sted den 9.2 2011 hos Energi Midt i Skive.

Hans Jeppesen   Ole Poul Hansen
 

Til toppen