Menu

Branding Fur

  • Skrevet af 

Fur har modtaget en million kroner af staten til et udviklingsprojekt, som skal søsætte en ”tilflytterstrategi”, der forhåbentlig kan standse befolkningstilbagegangen. Projektet varer 2 ½ år. Udgangspunktet er en mere målrettet branding af Fur.

Målet er at bringe befolkningstallet tilbage på ca. 1000 således, at Fur sammen med Nord-Salling udgør et opland på 3000, som er et nødvendigt grundlag for at fastholde den offentlige og private service.
 
Budgettet omfatter især følgende aktiviteter:

  • en undersøgelse af, hvorfor folk flytter til Fur og hvorfor enkelte igen forlader øen.
  • en analyse af hvorfor de 180.000 årlige besøgende vælger at besøge Fur og hvad man kan gøre for at flere af de besøgende slår sig ned
  • en mere målrettet branding af Fur med vægt på en livskvalitet som opfylder kravene til service og komfort kombineret med store naturoplevelser midt i Danmarks eneste (tyndt befolkede) ”vildmark”
  • en slagkraftig og velkoordineret markedsføring af Fur
  • støtte til Åben-Ø arrangementer i 2011 og 2012
  • brugen af Ø-portalen furnyt.dk som et effektivt redskab i markedsføringen af øen.
Til toppen