Menu

Handlingsplaner på fem småøer

  • Skrevet af 

Småøernes Aktionsgruppe laver i 2009 og 2010 handlingsplaner på fem småøer sammen med lokale foreninger.
Vi mener, det er vigtigt, at man på øerne går sammen om at tage nogle beslutninger om fremtiden og få lavet konkrete planer, for hvordan man kan nå målene. Derfor har vi søgt og fået penge til et projekt med titlen ”Bosætning på 27 småøer: fra fælles vision til lokal handling”.
Projektet er støttet af Indenrigsministeriet (landdistriktspuljen), EU og Fødevareministeriet (landdistriktsprogrammet).

Til orientering bringer vi her en artikel fra Småøernes Aktionsgruppe - http://www.aktionsgruppe.dk/oplaner.aspx

Småøernes Aktionsgruppe laver i 2009 og 2010 handlingsplaner på fem småøer sammen med lokale foreninger.
Vi mener, det er vigtigt, at man på øerne går sammen om at tage nogle beslutninger om fremtiden og få lavet konkrete planer, for hvordan man kan nå målene.

Derfor har vi søgt og fået penge til et projekt med titlen ”Bosætning på 27 småøer: fra fælles vision til lokal handling”.

Projektet er støttet af Indenrigsministeriet (landdistriktspuljen), EU og Fødevareministeriet (landdistriktsprogrammet).

En del af arbejdet i dette projekt foregår lokalt på fem småøer: Venø, Strynø, Mandø, Omø og Lyø.

De deltagende foreninger er:

Foreningen Venøboen, Venø
Foreningen Livstræet, Strynø
Omø Beboer- & Grundejerforening
Mandø Fællesråd
Lyø Beboerforening

Muligheder og betingelser

• Aktionsgruppen dækker en række udgifter til møder, konsulenthjælp, analyser, studierejser, rapportskrivning osv.

• Foreningerne skal gennemføre en åben og demokratisk proces, som munder ud i en konkret handlingsplan. Indsatsen ligger ind for temaet ’bosætning og helårsliv’ – og de emner, man arbejder med, skal have væsentlig betydning for hele øen.

• Arbejdet og den afsluttende handlingsplan skal handle om udviklingen på øen mere generelt eller om et eller flere vigtige ø-projekter. Temaerne kan f.eks. være ’havnen og havneområdet’, ’erhvervslivet’, ’skolen’ eller ’energiforsyningen’.

• Vi holder også et par fælles-arrangementer for de fem øer, som er med. Her vil vi i fællesskab arbejde med projektet, og gæsteundervisere vil give redskaber og inspiration til arbejdet på øerne.

Lokale hjemmesider om handlingsplanerne

På både Lyø og Mandø har man valgt at benytte sig af en hjemmeside til kommunikation om projektet. Se her:

Lyø: http://plan-lyo.dk/

Mandø: http://plan-mando.dk/

På Venø samler man dokumenter om arbejdet på øens eksisterende hjemmeside:

Venø: http://venoe.infoland.dk/om-venoe/venoe-udviklingsplan-2009-2012/

Tidsplan
Arbejdet skal være afsluttet omkring 1. maj 2010.

DE FÆRDIGE HANDLINGSPLANER

Venø: På Venø er foreningen Venøboen færdig med udviklingsarbejdet og har samlet resultatet i Venø Udviklingsplan 2010-2012:
http://venoe.infoland.dk/wp-content/uploads/venc3b8-udviklingsplan-januar-2010.pdf
 

Lyø: Lyø Beboerforening står bag Lyø Udviklingsplan 2010-2020:
http://www.lyø.dk/images/stories/Plan_lyoe.pdf 


Strynø: Foreningen Livstræet på Strynø er nu færdige med udviklingsarbejdet og her har handlingsplanen fået titlen 'STRYNØ – et driftigt helårssamfund på en grøn ø':
www.strynoe.dk/oe-handlingsplan


Omø: "Et liv og en ø i balance - En dynamisk handlingsplan for Omø 2010 - 2015". Sådan hedder Omø Beboer- & Grundejerforenings plan: www.omoe-net.dk/Handlingsplan/Forside.html

06.06.2010
www.furnyt.dk

Til toppen