Menu

Indbydelse til generalforsamling for året 2015 - 17. marts

Indbydelse til generalforsamling
for året 2015

Hermed inviteres til den årlige generalforsamling i Fursund Turistforening.

Mødet afholdes:
Torsdag d. 17. marts 2015, kl. 19:15 på
Fur Færgekro, Stenøre 8, Fur

Dagsorden iflg. foreningens vedtægter:

1.) Valg af dirigent
2.) Formandens beretning
3.) Orientering vedr. Turistkontorets aktiviteter
4.) Godkendelse af regnskab og budget
5.) Fastlæggelse af kontingent
6.) Valg af medlemmer til bestyrelsen + suppleanter
7.) Valg af revisorer samt revisorsuppleant
8.) Forslag fremsendt til bestyrelsen
9.) Eventuelt

På valg er

Anna Marie Christiansen – villig til genvalg
Viggo Poulsen – ønsker ikke genvalg
Sigurd Egenæs - villig til genvalg
Anette Dalsgaard - villig til genvalg

 

Efter generalforsamlingen vil Alice Bank Danielsen, direktør for Skive Erhvervs- og Turistcenter, vise og demonstrere den nye type af informationsstander, som plan-
lægges opsat forskellige steder på Fur. Det drejer sig om 4-5 enheder.

Dernæst vil Brian Skov Pedersen fra Fursund Turistinformation demonstrere foreningens nye hjemmeside www.visitfur samt den nye side for sommerhusudleje
www.fursommerhuse.dk

Tillige vil Betina Bugge (V) fortælle om sit politiske arbejde i Skive Byråd, og om hendes politiske bud på fremtidens turisme på Fur.

Foreningen vil være vært ved en kop kaffe.

Kontingent på 100,- kr. bedes venligst overført til vor konto 8510 000722 4893 inden generalforsamlingen.

Annoncører i Fur & Nordsalling Guide 2016 skal ikke betale kontingent. Medlemskab er inkluderet i annoncens pris.
Ejere af sommerhuse, der lejes ud gennem Fursund Turistinformation, skal heller ikke betale kontingent. Medlemskab er en del af kontrakten.

Foreningens foreløbige og reviderede regnskab vil være tilgængeligt på vor hjemmeside www.visitfur.dk fra den 12.03.16.

Invitationen bliver tillige offentliggjort i Salling Avis tirsdag d. 3. marts 2016.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Fursund Turistforening
Anette Dalsgaard
01.03.16

Senest ændretFredag, 04 Marts 2016 16:20
Til toppen