Menu

Referat fra møde i Furklyngen onsdag d. 13.1.16

  • Skrevet af 

Ved mødet deltog:

Set: Marlene

Museet: John Berthelsen og Bo S

Bryghuset: Mildred Fog

Turistkontoret: Inge Shee

Camping pladsen : Betinna Bugge

Visitfarm Vest overnatning:

Gårdbutikken: Lisbeth Klode

 

Det blev igen slået fast at møderne i Fur Klyngen drejer sig udelukkende om turisterhvervet, derfor ser vi gerne flere turisterhverv deltager i møderne.

Samtidig flyttes møderne til kl. 17 så alle kan være med.

dernæst diskuterede vi den kommende:” Ferie Messe for alle” i Herning. Vi var alle lidt usikre på, hvad der egentlig skulle ske.

Vi fik en skrivelse fra Marlene om, hvad SET i samarbejde med et stående udvalg for Messer havde tænkt vedr. den kommen messe.

Vi afventer og evaluere Messen ved kommende møde.

Der blev spurgt ind til Informationsskærme, som turister kan hente

Om steder og begivenheder på Fur, der kommer mere, når vi ved noget

Konkret.

Fursund Færgeri arbejder på at kommende gæster kan bestille færgebilletter online.

Der kom et forslag om at vi i fællesskab udvikler en velkomstkasse til vore overnattende turister, som giver dem en smagsprøve på oplevelser på Fur.

Kan Fur Arene bruges mere aktivt i forhold til turister?

Vi talte om Trolderuterne på Fur. Hvor dilemaet kan være at de ikke fortæller trolde historier,som er tilknyttet Furs mange trolde7

Fjordformidling ,Blåflag arrangementer, på Fur havn vil igen i år være i samarbejde med turistforeningen og Jesper Krog Jensen , der er ansat til fjordformidling.

Fra Fur Museum.

Se vedlagte bilag.

Næste møde bliver den 2. marts kl.17 i gårdbutikken, der skal være tilmelding

Til toppen