Menu

Evalueringsmøde hos Fursund Turistforening - 26-11-2015

  • Skrevet af 

Mødet fandt sted den 26/11 2015 på Regitzesminde.

Referent: Brian Pedersen

1. Anette bød velkommen. Hun fortalte kort om sæsonen.

2. Inge fortalte om sæsonen på turistkontoret.

3. De forskellige aktører fortalte kort om deres opfattelse af sæsonen – Vi sammenligner dette år med de to foregående super-sæsoner, hvilket er en fejl - Sammenligner man med 2012, har der i de fleste tilfælde været fremgang.

4. Bente Kristensen, Turistchef for Morsø Turistbureau var inviteret til at fortælle lidt om, hvordan de driver deres forretning. Der blev fortalt om deres budget, tilskud fra kommunen, egenindtjening, lønninger, markedsføring osv. Især pakke-løsninger kombineret med online-booking blev fremhævet som værende en god forretning. Limfjordsbussen sejler igen i 2016, sejlplanen kan ses via den vedhæftede fil.

5. Den 20. november blev der afholdt et møde med repræsentanter fra klyngerne i Skive. Lisbeth Klode og Betina Bugge var inviteret fra Fur-klyngen, Lisbeth deltog.

6. Næste møde i Fur-klyngen er den 13. januar 2016, Lisbeth indkalder.

7. Fur udviklingsråd indkalder til borgermøde i Fur Forsamlingshus den 15. december, kl. 17-19.

Til toppen