Menu

Fur Musikforening

Foreningens formål er at fremme musikudøvelsen. Foreningen råder over øvelokaler i spejderhuset, Debel 28. Foreningen har instrumenter, forstærkere og højtalere, der kan benyttes af medlemmerne og lejes af andre.

En del af foreningens medlemmer er aktive musikere i "Æ Fuur Waders."

Foreningens hjemmeside: www.furmusik.dk


Kontingent:

Medlemsskabet koster 100 kr. årligt.

Bestyrelsen består af:

Formand Lars Andersen, Hvirpgade 7, 7884 Fur. Telefon 97 59 38 50.

Foreningen opdaterer løbende oplysningerne om kontingent og bestyrelse.

Til toppen